УЧАСТЬ БІНПО У ГОСТЬОВІЙ ЛЕКЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ»

08.02. 2024

07 лютого 2024 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли участь у гостьовій лекції «Менеджмент та кваліфікації», яка відбулася під егідою Європейського року навичок та за запрошенням Національного агентства кваліфікацій.

Участь у лекції взяли науково-педагогічні працівники БІНПО: доцент Володимир Кулішов, професорка Юлія Герасименко, професорка Лідія Мамчур, доцентка Наталія Торба, доцент Олег Фурс, викладач Владислав Чертов, старший викладач Ілля Пахомов, доцентка Світлана Швидка та здобувачі освіти за спеціальністю 073 Менеджмент (ОПП «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент»).

Спікер лекції – Петро Калита, президент Української асоціації досконалості та якості, віце-президент УСПП, академік Української академії наук.

Лектор зазначив, що ефективність управління/менеджменту залежить від кваліфікації управителів/менеджерів та досконалості систем менеджменту, які вони створюють і застосовують у своїй роботі. Кваліфікація управлінського персоналу та ефективність систем управління взаємодоповнюють одне одного і визначають успішність організації. Досвід, знання, навички та лідерські якості управителів і менеджерів грають вирішальну роль у створенні ефективних систем управління. Крім того, постійне вдосконалення цих систем є ключовим елементом для досягнення і підтримки конкурентоспроможності підприємства в швидкозмінному світі бізнесу.

Основними цілями гостьової лекції було визначено:

  • надати учасникам загальне уявлення про те, що таке менеджмент та кваліфікації, і чому це важливо для будь-якої організації;
  • пояснити основні принципи менеджменту і важливість кваліфікаційних характеристик управлінського персоналу;
  • розглянути ключові навички та компетенції, які необхідні для ефективного управління, такі як лідерство, комунікація, стратегічне мислення, тощо;
  • підкреслити важливість постійного розвитку та навчання для підвищення кваліфікацій менеджерів і управителів;
  • надати конкретні поради та приклади з практики, які допоможуть учасникам поліпшити свої управлінські навички та підвищити їх кваліфікації;
  • обговорити сучасні тенденції та виклики у сфері менеджменту і кваліфікацій, такі як цифрова трансформація, глобалізація, роботизація тощо.

Про роль управління/менеджменту у розвитку країни (так само, як і будь-якої організації) дуже влучно сказав один із найвпливовіших теоретиків і гуру сучасності у цій сфері Пітер Друкер: «Не існує країн слаборозвинених, є тільки погано керовані». В свою чергу, як ми розуміємо, ефективність управління/менеджменту у найбільшій мірі залежить від кваліфікації управителів/менеджерів та досконалості систем менеджменту, які вони створюють і застосовують у своїй роботі.

Петро Калита представив учасникам лекції принцип взаємозалежності менеджменту і кваліфікацій, який полягає в тому, що успішне керування організацією вимагає наявності відповідної кваліфікації та компетенції у керівництва. Керівники повинні мати не лише глибокі знання у своїй сфері діяльності, а й вміти ефективно керувати людськими ресурсами, враховуючи їхні здібності, мотивацію та потреби. З іншого боку, розвиток кваліфікацій працівників також залежить від ефективного керівництва. Компетентні менеджери здатні створювати стимули для працівників, надихаючи їх на саморозвиток та здобуття нових навичок. Крім того, вони можуть створювати оптимальні умови для навчання та розвитку персоналу, що сприяє підвищенню загального рівня кваліфікацій у всій організації.

Отже, взаємозалежність менеджменту і кваліфікацій підкреслює важливість спільної роботи керівництва та персоналу для досягнення успішних результатів в організації.

Крім того, спікер ознайомив присутніх із принциповими змінами, які  відбулися наприкінці ХХ століття у сфері управління/менеджменту. Для забезпечення успішності в умовах загострення конкуренції крім традиційного оперативного «управління» виділили і почали приділяти окрему увагу розвитку «спрямовування», тобто стратегічної (керівної) діяльності вищого керівництва організацій, що знайшло своє відображення у відповідних міжнародних стандартах. Однак ці зміни не помітили і не врахували в Україні. Ще й досі ми керуємося застарілим розумінням і установками щодо управління/ менеджменту. Це знайшло відображення, зокрема, у класифікаторі професій, переліку галузей знань і спеціальностей, в освітніх і професійних стандартах, у підручниках і навчальних програмах, що негативно впливає на підготовку та кваліфікацію українських управителів/менеджерів і, як наслідок, на розвиток нашої держави.

Науково-педагогічні працівники БІНПО та здобувачі освіти щиро вдячні організаторам та спікеру за цікаву лекцію, практично корисний в галузі сучасного менеджменту матеріал!