У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

28.01. 2024

 26 січня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Участь у засіданні Ради з якості взяли 11 науково-педагогічних працівників БІНПО та 1 представник Колегії студентського самоврядування БІНПО.

Модерував засідання Володимир Кулішов, голова Ради з якості БІНПО, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.

Під час засідання було розглянуто такі питання:

  1. Інструменти та процедури формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.
  2. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни.
  3. Про підготовку студентів БІНПО до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.
  4. Про стан та заходи щодо залучення зовнішніх стейкголдерів (роботодавців і випускників) до процесу розробки, перегляду та моніторингу освітніх програм.
  5. Затвердження науково (навчально)-методичних матеріалів.

Володимир Кулішов, голова Ради з якості, охарактеризував інструменти та процедури формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти в БІНПО, наголосив на можливостях, які сьогодні створені в Інституті для формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, звернула увагу членів Ради на практичні аспекти реалізації можливостей формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти та проблеми, які виникають у зв’язку із цим на сучасному етапі.

Результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни представив Володимир Кулішов, гарант ОПП «Педагогіка вищої школи». Володимир Сергійович презентував дані щодо кількості вакансій на посади педагогічних працівників за даними різних сервісів із пошуку роботи, середні показники заробітної плати для педагогічних професій, основні вимоги до педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах воєнного стану.

Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доповіла про підготовку здобувачів вищої освіти БІНПО до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах студентських наукових робіт у 2024 році з різних галузей знань і спеціальностей.

Гаранти освітніх програм (Володимир Кулішов, Наталія Торба, Юлія Герасименко) розповіли про стан та заходи щодо залучення зовнішніх стейкґголдерів (роботодавців і випускників) до процесу розробки, перегляду та моніторингу освітніх програм «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Управління навчальним закладом». Гаранти програм звернули увагу присутніх на те, що основними способами залучення зовнішніх стейкголдерів до забезпечення якості освітнього процесу у БІНПО є:

  • участь у розробці (перегляді) освітньо-професійних програм підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти та надання відповідних пропозицій;
  • рецензування освітньо-професійних програм для підготовки здобувачів вищої освіти;
  • рецензування кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти фахівцями-практиками;
  • залучення до складу екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти фахівців підприємств (організацій, установ);
  • залучення фахівців-практиків до освітнього процесу шляхом проведення занять, майстер-класів, кейсів тощо.

Наприкінці засідання відбулося затвердження науково (навчально)-методичних матеріалів, поданих кафедрами БІНПО.

Щиро дякуємо членам Ради з якості та представникам студентського самоврядування за конструктивну роботу і професійну взаємодію!