ЗАПРОШУЄМО ПРОЙТИ КОРОТКОСТРОКОВІ ТЕМАТИЧНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

23.01. 2024

Шановні незламні профтехосвітяни!

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти запрошує у 2024 році пройти короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації за кошти фізичних та юридичних осіб (ліцензія: наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 № 1492 л).

Відкрито набір на короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації за темами:

 • «Трудові відносини та охорона праці в закладі професійної (професійно-технічної) освіти»,
 • «Цифрові інструменти для інтерактивного онлайн-навчання»,
 • «Інклюзивне навчання в ЗП(ПТ)О. Технології підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами»,
 • «Інклюзивне навчання в ЗП(ПТ)О. Основи андрагогіки»,
 • «Штучний інтелект у діяльності педагога П(ПТ)О: практичне застосування».

Кількість годин: 30 (1 ЄКТС-кредит). Вартість навчання складає 350 грн. Форма навчання: дистанційна.

Короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації передбачають набуття таких фахових компетенцій, як:

 • здатність організовувати безпечні та комфортні умови праці в закладі професійної (професійно-технічної) освіти згідно з нормами трудового законодавства та охорони праці;
 • здатність використовувати цифрові інструменти та штучний інтелект у професійній діяльності педагога та в освітньому процесі;
 • здатність застосовувати технології інклюзивного навчання для забезпечення рівного доступу до якісної освіти здобувачів з особливими освітніми потребами в закладі професійної (професійно-технічної) освіти;
 • здатність організовувати освітній процес з урахуванням принципів андрагогіки та забезпечення інклюзивного навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти.

Короткотермінові курси підвищення кваліфікації забезпечать:

 • набуття додаткових фахових компетентностей, які відповідають суспільним, особистим потребам і викликам ринку праці;
 • подолання розриву між професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту на професійні кваліфікації і компетентності та пропозиції;
 • підвищення кваліфікації здобувачів професійних кваліфікацій, працюючого та незайнятого населення;
 • розвиток soft skills.

Реєстрація на короткострокові тематичні курси за покликанням: http://surl.li/plywt

Освітній процес організовується за допомогою ліцензійного хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365, інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка», Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології».

Запрошуємо до співпраці!