У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

19.01. 2024

  18 січня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася звітна конференція з науково-педагогічної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Науково-педагогічна практика є одним з найважливіших компонентів і складників освітнього процесу здобувачів освітнього ступеня «магістр». Практична підготовка здобувачів вищої освіти проводилася з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації з особливостями майбутньої професійної діяльності магістрів, відпрацювання умінь і навичок майбутньої професії, а також збору матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи магістра.

Науково-педагогічна практика проходила на базі 19 закладів вищої та фахової передвищої освіти м. Біла Церква, Київської області та інших областей України, з якими укладено договори про співпрацю та проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

У ході звітної конференції здобувачі освіти презентували індивідуальні плани роботи на практиці, звіт, аналіз відвіданих занять, план-конспект власного проведеного заняття, самоаналіз проведеного заняття та протокол його обговорення, основні результати індивідуального науково-дослідного завдання. Усі здобувачі успішно справилися із завданнями програми науково-педагогічної практики, вчасно і відповідно до вимог представили всю необхідну звітну документацію.

Керівники практики (Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, Олена Юденкова, вчена секретарка БІНПО, кандидатка педагогічних наук, Ірина Кучеренко, професорка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, докторка педагогічних наук, професорка, Лідія Мамчур, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка педагогічних наук, професорка, Ганна Кравченко, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, докторка педагогічних наук, професорка) об’єктивно оцінили здобутки студентів на практиці, зазначили важливість і необхідність отриманих практичних умінь і навичок для майбутньої професійно-педагогічної діяльності.

Бажаємо магістрам успіхів у написанні кваліфікаційної роботи та реалізації професійних задумів!