У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

17.01. 2024

  16 січня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О,  які проходять курси підвищення кваліфікації.

З великим зацікавленням долучились до відкритої лекції понад 90 замовників освітніх послуг із Київської, Полтавської областей.

Відкриту лекцію модерувала Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка. В якості спікерів до лекції були залучені 4 науково-педагогічних працівника, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Вікторівна ознайомила замовників освітніх послуг із стратегією розвитку БІНПО; розробленою дієвою інтегративною багаторівневою педагогічною системою науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців; моделлю організації освітнього процесу у БІНПО; напрямами цифрової трансформації та особливостями єдиної освітньо-цифрової екосистеми БІНПО; компетентнісно орієнтованими моделями підвищення кваліфікації фахівців у період воєнного стану та іншими актуальними напрями освітньої діяльності закладу.

Під час відкритої лекції спікери Володимир Кулішов, Ганна Кравченко, Михайло Жук презентували стратегії діяльності кафедр методики педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну; професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. Зауважили, що реалізація певних завдань кафедр передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих або вдосконалених ключових, загальних і фахових компетентностей слухачів курсів підвищення кваліфікації відповідно до нормативних вимог.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував кадровий склад, місію, візію кафедри; ознайомив слухачів з основними напрямами роботи, програмами підвищення кваліфікації. Значну увагу свого виступу приділив підготовці за (другим) магістерським рівнем у БІНПО за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.

Ганна Кравченко, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, докторка педагогічних наук, доцентка, акцентувала увагу на тому, що науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О опановувати новими знаннями з питань інклюзивної освіти;  розвинути навички використання цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи створення безпечного цифрового простору та застосування віртуальних навчальних інструментів, компетентності у сфері безпеки та охорони праці тощо.

Михайло Жук, завідувач кафедри професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук, доцент, зосередив увагу присутніх не тільки на особливостях підвищення кваліфікації, а й на перспективах реалізації ресурсної моделі організації освітнього процесу в умовах професійної педагогічної освіти: «Українська освіта в форматі 4.0: Потенціал змін і транзитів».

Оксана Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва БІНПО, звернула увагу на місії і візії відділу, а також на результат підвищення кваліфікації, зокрема кейси педагогічного досвіду та освітніх практик інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» БІНПО. Запросила всіх учасників відкритої лекції до ефективної комунікації та плідної співпраці.

Дякуємо всім учасникам заходу за активну участь та науково-практичний полілог.