У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

10.01. 2024

 09 січня 2024 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

З великим зацікавленням долучились до відкритої лекції понад 120 учасників – майстрів виробничого навчання і викладачів професійно-теоретичної підготовки – із Черкаської області.

Відкриту лекцію модерувала Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка. У якості спікерів до лекції були залучені 5 науково-педагогічних працівників, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Вікторівна ознайомила замовників освітніх послуг із стратегією розвитку БІНПО; дієвою інтегративною багаторівневою педагогічною системою науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців; напрямами цифрової трансформації та особливості єдиної освітньо-цифрової екосистеми БІНПО; компетентнісно орієнтованими моделями підвищення кваліфікації фахівців у період воєнного стану та іншими актуальними напрями освітньої діяльності закладу. Директорка зосередила увагу слухачів курсів підвищення кваліфікації на тому, що зміст програм підвищення кваліфікації зорієнтований на реалізацію принципів і моделей відкритої освіти, інтегрує основні методологічні підходи і принципи освіти дорослих, сприяє розвитку технологічної та цифрової культури, навичок освітнього самоменеджменту, інноваційного науково-методичного супроводу підготовки і підвищення кваліфікації сучасних фахівців.

У ході лекції слухачам презентована освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання».

Під час відкритої лекції спікери Володимир Кулішов, Ганна Кравченко, Михайло Жук  презентували модель організації освітнього процесу у БІНПО, стратегії діяльності трьох кафедр: методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну. Зауважили на організаційно-педагогічних умовах роботи ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, обговорили питання щодо впливу війни на доступ здобувачів освіти до освітнього процесу, а відповідно на необхідності запровадження ефективних методів, прийомів і форм організації навчання в умовах воєнного стану.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував кадровий склад, місію, візію кафедри, шляхи  партнерства із закладами професійної освіти. Значну увагу свого виступу приділив підготовці за (другим) магістерським рівнем в БІНПО за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.

Ганна Кравченко, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, акцентувала увагу на тому, що науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О вирішувати такі завдання: збереження здоров’я та життя учасників освітнього процесу; акумуляція та розповсюдження науково-технічного здобутку суспільства; розвиток цифрової компетентності.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, представила основні функції структурного підрозділу та його місію: планування, організацію, моніторинг якості та ефективності освітньої діяльності відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої освіти, професійних та/або міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг.

Оксана Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва БІНПО, презентувала найкращі кейси педагогічного досвіду та освітніх практик інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» БІНПО.

Дякуємо всім учасникам заходу за результативний діалог та плідну співпрацю!