У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» ТА 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

30.12. 2023

27 грудня 2023 року в Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти відбувся захист звітів про проходження переддипломної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 053 «Психологія» та 073 «Менеджмент».

Переддипломна практика є обов’язковим етапом практичного навчання здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Магістр». Вона є невід’ємним складником процесу підготовки фахівця, забезпечує цілісний підхід в його професійній діяльності й оволодіння теоретичними і практичними аспектами професії. Практика спрямована на вирішення ряду найважливіших проблем в підготовці фахівця і вдосконалення його професійних навичок і умінь.

Під час практики кожен здобувач освіти має змогу перевірити свої теоретичні знання, практичні вміння та навички з обраного фаху, виявити власні здібності, переконатися у правильності вибору майбутньої професії.

Переддипломна практика покликана сформувати у майбутніх фахівців професійне мислення, уміння і навички розв’язувати практичні завдання, забезпечити оволодіння формами і методами роботи, сприяти усвідомленню здобувачами освіти своїх особистісних якостей і рівня підготовки до майбутньої професійної діяльності, ознайомити їх із специфікою діяльності закладів освіти різного профілю.

Базами проведення практики є заклади освіти, установи та організації з якими Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти має угоди (меморандуми) про співпрацю.

Проходження практики відбувалося у кілька етапів: визначення плану роботи; знайомство з місцем практики, її керівництвом, структурою і функціонуванням бази практики, документацією; узгодження і затвердження графіка роботи практиканта в закладі; планування заходів з виконання завдань практики; підбір і вивчення методичних матеріалів; виконання поточних фахових завдань у межах професійних можливостей практиканта; підбиття підсумків практики; отримання відгуку від керівника бази практики; оформлення звітної документації, а також  підготовка до підсумкової конференції із захисту практики.

Кожен здобувач підготував відповідну звітну документацію: індивідуальний план практики, звіт про виконання індивідуального плану практики, відомість рейтингового оцінювання практики, відгук керівника практики від підприємства, організації, установи, а також висновок керівника практики від БІНПО.

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Психологія» (навчальні групи ПС-22-11-зМ та ПС-22-12-зМ) захищали свої звіти про проходження переддипломної практики перед комісією, до складу якої увійшли науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології та менеджменту: Наталія Торба, кандидатка психологічних наук, доцентка, Олег Фурс, кандидат психологічних наук, Ілля Пахомов, старший викладач кафедри. Усі здобувачі вищої освіти за спеціальністю «Психологія» показали високі результати проходження практики, під час якої вони не тільки здійснили психодіагностичні дослідження, але й провели з респондентами психокорекційні заходи.

Студенти двох груп, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент» (М-22-11-зМ АМ та М-22-11-зМ УНЗ), представили свої звіти про проходження переддипломної практики перед комісією, до складу якої увійшли науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки, психології та менеджменту – професорки кафедри Горошкова Лідія Анатоліївна і Герасименко Юлія Сергіївна та завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, професорка Кравченко Ганна Юріївна. Здобувачі вищої освіти двох груп продемонстрували високий рівень під час проходження практики. Під час захисту здобувачі надали загальну характеристику, організаційну структуру підприємств, установ, організацій, дослідили конкурентне середовище, зробили аналіз основних видів діяльності своїх закладів, а також виконали індивідуальне завдання на основі SWOT-аналізу своєї бази практики.

Результати проведених досліджень стануть основою їх майбутніх кваліфікаційних робіт.

Вітаємо здобувачів з успішним захистом переддипломної практики та бажаємо успіхів у підготовці і написанні кваліфікаційної роботи магістра!