У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

23.12. 2023

  22 грудня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося чергове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Участь у засіданні Ради з якості взяли 11 науково-педагогічних працівників БІНПО, з них 2 – представники Колегії студентського самоврядування БІНПО.

Модерував засідання Володимир Кулішов, голова Ради з якості БІНПО, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.

До порядку денного було включено розгляд питань:

  1. Про результати проведення контрольних заходів із здобувачами вищої освіти та результати проведення заліково-екзаменаційних сесій.
  2. Про результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 053 Психологія в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни
  3. Про стан навчально-методичного забезпечення реалізації освітніх програм у 2023 році.
  4. Шляхи розвитку системи неформальної освіти при підготовці фахівців.

Володимир Кулішов, гарант ОПП «Педагогіка вищої школи», привітав учасників зібрання та звернув увагу у своєму виступі на результати проведення контрольних заходів із здобувачами вищої освіти та результати проведення заліково-екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. Володимир Сергійович охарактеризував нормативно-правове забезпечення контрольних заходів у БІНПО, особливості проведення вхідного, поточного, підсумкового та директорського контролю в умовах дистанційного навчання. Особливий наголос Володимир Кулішов зробив на забезпеченні академічної доброчесності при проведенні контрольних заходів зі здобувачами вищої освіти БІНПО.

Наталія Торба, гарант ОПП «Психологія» представила результати проведення контрольних заходів із здобувачами вищої освіти та результати проведення заліково-екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. Вона відзначила високий рівень здобувачів освіти за цією спеціальністю та їх вмотивованість на формування професійних компетентностей.

Юлія Герасименко, гарант ОПП «Управління навчальним закладом», представила результати проведення контрольних заходів із здобувачами вищої освіти та результати проведення заліково-екзаменаційних сесій здобувачів вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент. Вона також відзначила позитивну освітню мотивацію здобувачів освіти за цією спеціальністю, їх бажання отримати професійні знання, які можна застосувати у практичній діяльності.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, презентувала результати успішності та якість успішності за результатами проведення контрольних заходів та заліково-екзаменаційних сесій із здобувачами вищої освіти у 2023 році.

Результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальністю 053 Психологія в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни представили: Наталія Торба, гарант ОПП «Психологія», та Ілля Пахомов, старший викладач кафедри психології, педагогіки та менеджменту. Вони презентували дані щодо кількості психологів, які працюють в різних організаціях та установах України, а також кількість вакансій на ці посади. Також була представлена статистична інформація щодо працевлаштування психологів, відповідно до якої переважна більшість психологів працюють в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, найбільша кількість вакансій також припадає на ці заклади. Тому при викладанні навчальних дисциплін викладачі БІНПО звертають особливу увагу саме на особливості роботи практичного психолога в цих закладах освіти. 

Про стан навчально-методичного забезпечення реалізації освітніх програм у 2023 році доповіли: Володимир Кулішов, гарант ОПП «Педагогіка вищої школи», Наталія Торба, гарант ОПП «Психологія», Юлія Герасименко, гарант ОПП «Управління навчальним закладом». Вони охарактеризували комплекси вже розробленого навчально-методичного забезпечення по кожній освітній програмі, та звернули увагу на необхідність розроблення сучасних зразків навчальної і методичної літератури для забезпечення обов’язкових навчальних дисциплін кожної ОПП.

Про шляхи розвитку системи неформальної освіти при підготовці фахівців доповіла Олена Юденкова, вчена секретарка БІНПО. Вона особливо наголосила на концепції освіти впродовж життя та концепції напіврозпаду знань. Про можливості академічної мобільності для здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників доповнив Михайло Жук, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

Щиро дякуємо членам Ради з якості та представникам студентського самоврядування за конструктивну роботу та професійну взаємодію!