У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

29.11. 2023

 28 листопада 2023 року відбулося чергове засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

У засіданні взяли участь 13 членів Вченої ради. На Вченій раді БІНПО були присутні Світлана Масліч та Лідія Горошкова, ключові стейкголдери БІНПО.

Під час роботи Вченої ради розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Кадрове питання: «Про обрання претендентів на посади науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.
  2. Про взаємозв’язок із регіональним ринком праці при підготовці і підвищенні кваліфікації фахівців.
  3. Затвердження плану роботи БІНПО на 2024 рік.
  4. Про стан науково-дослідної діяльності кафедр БІНПО за підтемами НДР: прикладні результати та інновації.
  5. Про схвалення плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти України на 2024 р.
  6. Про затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів.

На початку засідання Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, зосередила увагу присутніх на обговоренні важливих кроків, які БІНПО має зробити у 2024 році. Вікторія Вікторівна підкреслила, що план роботи на наступний рік ретельно розроблений з урахуванням сучасних тенденцій у науці та освіті і сподівається на всебічну підтримку науково-педагогічних працівників і активну участь у втіленні усіх заявлених ініціатив.

Одним з ключових напрямів засідання Вченої ради стало розгляд питання про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників на посади БІНПО для успішного функціонування і подальшого розвитку закладу вищої освіти.

Конкурс – це спеціальна процедура обрання науково-педагогічних працівників, яка ґрунтується на принципах змагальності, рівності, об’єктивності та неупередженості конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень.

У БІНПО конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників проводиться на вакантні посади відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та укладення з ними трудових договорів (контрактів), що затверджений рішенням  Вченої ради  від 29 вересня 2021 року протокол № 7.

Проведення конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників є важливим етапом у процесі розвитку та ефективної діяльності закладів вищої освіти у зв’язку з тим, що дозволяє обрати кандидатів із найвищим рівнем кваліфікації, досвідом роботи та активним науковим потенціалом. Це в свою чергу забезпечує вищу якість освіти та дослідницьку роботу в установі.  Конкурс створює конкурентне середовище, яке сприяє тому, щоб кандидати прагнули до саморозвитку та покращення своєї кваліфікації. У БІНПО конкурсний відбір є об’єктивним механізмом, який базується на оцінці кваліфікацій та досягнень кандидатів.

Завідувачі кафедр Володимир Кулішов, Михайло Жук та Ганна Кравченко відзначили у своїх доповідях прикладні результати та інновації в науково-дослідній роботі кафедр протягом 2023 року.

Заслухавши доповіді та обговоривши нагальні питання роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, члени Вченої ради ухвалили відповідні рішення. Під час засідання Вченої ради було розглянуто низку інших питань життєдіяльності інституту в період воєнного стану та повоєнного відновлення країни.

Створюємо разом освітню систему, яка відповідатиме потребам та запитам українського народу, враховуватиме виклики і використовуватиме наші можливості. Тримаємо наш переможний освітянський стрій!