У БІНПО ВІДБУЛИСЯ ФАХОВІ ІСПИТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ УСНІ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

16.11. 2023

14 та 15 листопада 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України проведено фахові іспити та індивідуальні усні співбесіди для вступників на магістерські програми за спеціальностями 073 «Менеджмент», 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія» у рамках третього етапу вступної кампанії 2023 року.

Мета фахових іспитів – з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання на освітньому ступені/рівні бакалавра, спеціаліста/магістра з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем магістра в межах ліцензованого обсягу.

Метою індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови є виявлення рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції осіб, які бажають вступити на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти «Магістр» (ОКР «Спеціаліст»).

До складу фахових атестаційних комісій увійшли:

  • за спеціальністю 073 «Менеджмент»: Юлія Герасименко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, доцентка; Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, професорка; Ганна Кравченко, завідувачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, докторка педагогічних наук, доцентка.
  • за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»: Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатка педагогічних наук; Ірина Кучеренко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка педагогічних наук, професорка.
  • за спеціальністю 053 «Психологія»: Наталія Торба, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка; Вікторія Сидоренко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка педагогічних наук, професорка; Ілля Пахомов, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту;
  • з іноземної мови: Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Світлана Швидка, доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка; Олена Счастлива, викладачка КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» (за згодою).

13 листопада під час консультацій абітурієнти мали можливість детально ознайомитися із порядком проведення фахових іспитів та індивідуальних усних співбесід, критеріями оцінювання, переліком тем, у межах яких перевіряються теоретичні знання та сформовані компетентності з навчальних дисциплін, іншомовна комунікативна компетентність.

14 та 15 листопада вступники на магістерські програми за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління навчальним закладом»), 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія» складали фахові іспити та індивідуальні усні співбесіди.

Під час іспитів та усних співбесід вступники мали змогу продемонстрували рівень знань та умінь, обсяг яких визначається змістом відповідних програм. В цілому, абітурієнти успішно впоралися із поставленими завданнями, отримали позитивні оцінки.

Щиро вітаємо вступників та бажаємо успішного навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти!