У БІНПО ВІДБУЛИСЯ ЧЕРГОВІ ЗАСІДАННЯ КАФЕДР

08.11. 2023

  07 листопада 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулися чергові засідання кафедр: кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

На засіданні кафедри педагогіки, психології та менеджменту (завідувач Володимир Кулішов) обговорено основні аспекти планування та організації ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної освіти», що відбудеться 14 грудня 2023 року. Про стан залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності та заходи щодо її активізації доповіли гаранти освітніх програм Юлія Герасименко, Наталія Торба та Володимир Кулішов. Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, професорка кафедри звернула увагу на активну участь здобувачів освіти у І Всеукраїнському хакатоні «Лабіринти медіаграмотності» (липень-серпень 2023 р.) та у форумі Малої академії наук «Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії» (вересень 2023 р.). Ірина Кучеренко, професорка кафедри, представила результати науково-дослідної роботи кафедри у 2023 році та звернула увагу на публікаційну активність науково-педагогічних працівників кафедри у контексті виконання науково-дослідної роботи. Володимир Кулішов представив до затвердження план роботи кафедри педагогіки, психології та менеджменту на 2024 рік. Наприкінці засідання науково-педагогічні працівники кафедри затвердили науково-(навчально)-методичні матеріали.

На засіданні кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін була запрошена Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. У відповідності до плану роботи кафедри було розглянуто такі питання порядку денного:

 1. Підведення підсумків навчальної, методичної, наукової роботи та підготовка звіту роботи кафедри за 2023 рік (завідувач кафедри Михайло Жук). Розглянуто виконання навчального навантаження за вересень-жовтень 2023 р. та заслухано проміжні звіти викладачів щодо виконання індивідуальних планів.
 2. Про вдосконалення змістового й процесуального компонентів курсів підвищення кваліфікації на засадах компетентністного підходу (Світлана Шевчук, старша викладачка). Визначено не тільки резерви оптимізації роботи кафедри в цих напрямах, а важливість створення методичних видань нового покоління.
 3. Про хід і результати виконання НДР кафедри (завідувач кафедри Михайло Жук). Узгоджено потребу проведення у відповідності до об’єктів дослідження командних пілотних соціологічних досліджень при виконанні другого етапу та підсилення практично-спрямованної складової дослідження.
 4. Планування діяльності кафедри на 2024 рік. Підготовка освітнього кластеру (завідувач кафедри Михайло Жук). Представлено концепції діяльності освітнього кластеру кафедри по переорієнтації наукових заходів регіонального та всеукраїнського рівнів на методичну тематику з активним залучення закладів професійної освіти як реальних майданчиків обговорень.
 5. Про результати діяльності Школи лідерів професійної освіти (завідувач кафедри Михайло Жук). Було обговорено досвід функціонування, висловлено думку про потебу нового освітнього продукту.

Під час засідання кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну розглянуто такі питання порядку денного:

 1. План виконання навчального навантаження (завідувачка кафедри Ганна Кравченко).
 2. Підготовка звітів про виконання плану індивідуальної роботи (завідувачка кафедри Ганна Кравченко). Звернено увагу на необхідні моменти, які необхідно висвітлити у звіті. В обговоренні взяли участь усі співробітники кафедри. Розроблено алгоритм подання інформації.
 3. Обговорення плану роботи кафедри на 2024 рік. Підготовка освітнього кластеру (завідувачка кафедри Ганна Кравченко). Представлено і затверджено концепцію діяльності освітнього кластеру кафедри.
 4. Підготовка матеріалів до Вченої ради. Звернено увагу на якість подання методичних матеріалів на затвердження їх Вченою радою та на наявність відповідних рецензій.
 5. Про підготовку проведення відкритих занять.
 6. Підготовка до видання збірника тез та розсилка сертифікатів учасникам Всеукраїнської конференцій (доповідачі: Ганна Кравченко, завідувачка кафедри, Дар’я Головко, старша викладачка, Андрій Геревенко, старший викладач).

Засідання кафедр БІНПО пройшли в атмосфері конструктивної співпраці та плідних дискусій.