БІНПО ВЗЯВ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ «ПСИХОСОМАТИЧНА МЕДИЦИНА: НАУКА ТА ПРАКТИКА»

08.11. 2023

2-3 листопада 2023 року Ілля Пахомов, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти та здобувачі освіти за спеціальністю 053 Психологія взяли участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика».

Організатори конференції – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Всеукраїнська асоціація психосоматичної медицини, Державна установа «Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров’я України» та Європейська асоціація психосоматичної медицини.

Тема конференції є особливо актуальною для викладачів кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, які викладають курси, пов’язані з негативним впливом зовнішніх чинників на психіку особистості.

Конференція розпочалася 2 листопада 2023 року з вітальних слів Юрія Кучина, ректора Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Олега Чабана, професора кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії цього університету. У цей день відбулося перше пленарне засідання з теми «Сьогодення та перспективи розвитку психосоматичної медицини», на якому презентувалося сім наукових доповідей.

Особливо цікавою була доповідь іноземного гостя Майкла Шарпа, доктора медичних наук, почесного професора Оксфордського університету, президента Європейської асоціації психосоматичної медицини з теми «Психосоматична медицина та Європейська асоціація психосоматичної медицини», в якій він презентував цілі, завдання та заходи цієї організації.

 Учасники з України насамперед піднімали теми впливу воєнних дій на психіку українців. Так, О.С. Чабан виступив з доповіддю «Комплекс воєнізованої психіки», в якій охарактеризував зміни психіки, які відбуваються під впливом воєнних дій.

Проблематику негативного впливу воєнних дій на психіку людини продовжив Н.О. Марута, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», віце- президент громадської організації «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України», який презентував доповідь «Психічне здоров’я під час війни», в якій наголосив на необхідності ефективної психологічної допомоги не тільки військовим, але й цивільним особам.

Про негативний вплив війни на психіку чоловіків розповів І.О. Черненко, кандидат медичних наук, ординатор Національного військово-медичного клінічного центру Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України у своїй доповіді «Чоловіче здоров’я в умовах повномасштабної війни».

Психотерапевтичній та медичній допомозі особам, які отримали психологічну травму внаслідок воєнних дій, була присвячена доповідь Хаустової О.О., докторки медичних наук, професорки, завідувачки кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з теми «Мультидисциплінарна допомога в подоланні дистресових наслідків війни».

На другий день конференції 3 листопада 2023 року відбулося друге пленарне засідання, на якому було презентовано вісім доповідей, більшість з яких були присвячені діагностиці та терапії посттравматичного стресового розладу. Особливо цікавою була доповідь іноземної гості Софії Матти, директорки медичної служби міста Бостон (США) з теми «»Лікування ПТСР: теорія та практика». Цій же темі була присвячена доповідь О.Є. Смашної, кандидатки медичних наук, доцентки кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського з теми «Поєднання ПТСР та черепно-мозкової травми у військовослужбовців».

Питанням охорони психічного здоров’я населення була присвячена доповідь Б.С. Божука, кандидата медичних наук, доцента, завідувача кафедри прикладної медицини Навчально-наукового інституту медицини Університету «КРОК» з теми «Проєкт PsyCare – особливості системи охорони психічного здоров’я в лікувальних закладах».

Конференція надала багато корисної та цікавої інформації для викладачів кафедри та здобувачів вищої освіти БІНПО за спеціальністю 053 Психологія щодо психотерапії психічних розладів, викликаних зовнішніми негативними чинниками.

Щиро дякуємо організаторам та спікерам конференції за теплу та дружню атмосферу, а також за надзвичайно корисну й актуальну інформацію щодо психосоматичних розладів та шляхів їх діагностики, профілактики та терапії.