БІНПО ІНТЕГРУВАВСЯ ДО ЄДИНОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ (ЄАС)

07.11. 2023

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України повідомляє всіх стейкхолдерів, партнерів, користувачів послуг підвищення кваліфікації про важливий крок у трансформації та розвитку послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти України.

У листопаді 2023 року БІНПО інтегрувався до Єдиної атестаційної системи (ЄАС). Використання ЄАС має на меті ефективно організувати та спростити процес підвищення професійної кваліфікації освітян, що є важливим кроком до подальшої модернізації системи освіти.

Нова цифрова платформа ЄАС рекомендована в роботі закладів післядипломної педагогічної освіти Міністерством освіти і науки України. Запуск ЄАС став можливим внаслідок укладеного меморандуму про партнерство та співпрацю (№ 74 від 23.05.2022 року) між ГО «Національна платформа педагогічних установ» та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Укладено Меморандум про партнерство та співпрацю між БІНПО та Громадською організацією «Національна платформа педагогічних установ.

Метою Меморандуму є забезпечення взаємодії між Громадською організацією «Національна платформа педагогічних установ» та БІНПО з питань цифрової трансформації української освіти, що передбачає підвищення її якості, досягнення нових освітніх результатів, що відповідають вимогам сучасного цифрового суспільства, розвиток цифрової компетентності науково-педагогічних працівників, методистів, учителів та керівників закладів професійної  освіти та інших інституцій шляхом застосування комп’ютерної програми «ЄАС» та використання наявних можливостей сторін.

ЄАС – платформа для цифровізації атестаційного процесу. З 15 жовтня 2022 року закладам освіти розпочато надання доступу до атестаційних кабінетів педагогів відповідно. Атестаційні листи формуються в системі автоматично відповідно наказу МОН від. 09.09.2022 № 805 . ЄАС об’єднує всю ланку атестаційного процесу – заклади освіти, атестаційні комісії, ІППО та суб’єкти підвищення кваліфікації.

Можливості системи:

Звітність Педагога. Педагогічні працівники можуть автоматично отримувати сертифікати курсів підвищення кваліфікації в особистому кабінеті без необхідності друкувати для атестаційного процесу.

Атестаційний процес. Функціонал дозволяє педагогічним працівникам за допомогою зручного онлайн-інструменту мати постійний доступ до цифрового аналогу сертифікатів від ІППО та інших установ.

Адміністрація закладу. Зручний доступ до актуальної інформації в режимі онлайн для адміністрації закладу освіти до атестаційної інформації

Департаменти та відділи освіти. Онлайн доступ до списків педагогічних працівників на атестацію відповідності та присвоєння категорії/звання.

– Захист системи. Дані системи захищені від несанкціонованого доступу, що підтверджується атестатом відповідності комплексної системи захисту інформації.

– Синхронізація.

ЄАС функціонує у відповідності з вимогами чинного законодавства, а саме: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», Порядjr підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800.

БІНПО прагне забезпечити високий стандарт підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти і надати їм можливість бути активними учасниками якісної підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до пріоритетів державної освітньої політики і забезпечення потреб економіки у кваліфікованих кадрах. Для ефективного запуску ЄАС відповідальні працівники БІНПО пройшли підвищення кваліфікації, адміністратором заклад визначено Олену Юденкову, ученого секретаря БІНПО, кандидата педагогічних наук.

Запуск інтеграції БІНПО до ЄАС створює можливості для співпраці з педагогічними працівниками закладів професійної освіти й співпрацю з іншими освітніми установами, урядовими органами та громадськими організаціями з метою спільного зміцнення якості освіти та педагогічного професіоналізму.

БІНПО пишається можливістю приєднатися до цієї важливої цифрової реформи та спільно працювати над покращенням професійної освіти у  напрямах: реалізація в системі професійної (професійно-технічної) освіти нової децентралізованої моделі управління та фінансування, орієнтованої на результати; оновлення змісту і підвищення рівня якості професійної (професійно-технічної) освіти; розвиток партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; популяризація професійної (професійно-технічної) освіти; розбудова системи професійної орієнтації з метою залучення учнівської молоді та дорослого населення до навчання в системі професійної (професійно-технічної) освіти; підвищення мотивації викладацького складу; нормативне забезпечення процедур для підтвердження результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти; обмін досвідом працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.