ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

15.10. 2023

 

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

КЕРІВНИКИ, ПЕДАГОГИ,
РОБОТОДАВЦІ І КЛЮЧОВІ СТЕЙКГОЛДЕРИ!

 

 

На базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України буде проведено

Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію:
«Виклики та проблеми охорони праці в закладі професійної (професійно-технічної) освіти»

26 жовтня 2023 року об 11:00

Тема конференції відображає  сучасні потреби закладів професійної (професійно-технічної) освіти у створенні безпечного освітнього середовища відповідно до вимог охорони праці під час військового стану та бойових дій на території України.

Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція відбудеться у змішаному режимі на Zoom-платформі за покликанням:

https://us02web.zoom.us/j/86718992111?pwd=dllWOTRBT2w4aUlnQlBDc1lZdEtWdz09

Ідентифікатор конференції: 867 1899 2111

Код доступу: 479942

Організатор інтернет-конференції: кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

До участі у конференції запрошуються: керівники, методисти, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, педагогічні та науково-педагогічні працівники ЗВО, здобувачів освіти, роботодавці та ключові стейкголдери.

Мета конференції: підвищення рівня обізнаності щодо питань безпеки праці та збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Обмін досвідом та обговорення в середовищі науковців, педагогів та фахівців-практиків у галузі охорони праці питань безпеки праці та збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу, зокрема: управління ризиками в екстремальних умовах; формування ризик-орієнтовного мислення у керівників і педагогічних працівників; цифровізація систем управління охороною праці в закладах освіти і на підприємствах; організація навчання з питань охорони праці в закладах професійної освіти; зміни в законодавстві з охорони праці.

Тематичні напрями інтернет-конференції:

  1. Системи управління охороною праці. Оцінка ризиків з урахуванням сучасних вимог.
  2. Формування ризик-орієнтовного мислення у керівників, педагогів та здобувачів освіти.
  3. Нормативно-правове регулювання охорони праці в закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час воєнного стану.
  4. Зміни в організації навчання щодо питань безпеки праці та збереження здоров’я в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в екстремальних умовах.
  5. Використання цифрових технологій при навчанні з питань охорони праці.
  6. Цифрові ресурси з охорони праці.
  7. Практичний досвід щодо питань безпеки праці і збереження здоров’я на підприємствах в умовах дуальної освіти.

Актуальність запропонованих тематичних напрямів заходу зумовлена такими чинниками:

Післявоєнна відбудова: спрямовування системи охорони праці в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України на дотримання безпечного рівня умов освітньої діяльності, правил і нормативних вимог, які регулюють питання підготовки майбутніх фахівців виробничої галузі. Інноваційні технології в підготовці фахівців можуть відігравати ключову роль у відновленні виробничої галузі та забезпеченні її стійкого розвитку за умов дотримання безпеки життєдіяльності.

Сучасні виклики: вирішити питання щодо науково-методичного та інформаційного забезпечення з питань охорони праці на рівні закладу професійної (професійно-технічної) освіти, на національному та регіональному рівнях.

Технологічний розвиток: Сучасний розвиток технологій надає можливість розуміння сутності технологічного оновлення виробництва на етапі становлення солідарної інформаційної економіки та відображає системний, комплексний підхід у якісних змінах усіх сфер виробничої  діяльності, що відповідає вимогам дотримання норм охорони праці.

Освіта: розвиток компетентностей, формування навичок для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах, формування у здобувачів освіти відповідальності за особисту та колективну безпеку й усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх вимог правил охорони праці та безпеки життєдіяльності

Всеукраїнський досвід: Обмін досвідом та знаннями з колегами різних регіонів України може сприяти впровадженню найкращих практик у  створенні ефективної системи охорони праці в закладах професійної (професійно-технічної) освіти України.

Доповіді, презентаційні матеріали і тези (за необхідності) надсилати до 26.10.2023 р. на електронну адресу: tnoptad@ukr.net з поміткою: «До участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції».

Підсумки проведення заходу: за результатами інтернет-конференції буде видано електронний збірник матеріалів. Учасники Е-конференції отримують сертифікат (за необхідності), який буде надісланий разом із Е-збірником матеріалів на зазначену в реєстраційних відомостях про авторів електронну адресу.

Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ

МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники мають подати українською мовою на сторінках формату А4 обсягом від 2 до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання по середині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним шрифтом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом.  Далі – текст доповіді із посиланнями на використані літературні джерела.

Список літератури – подається за потреби у кінці доповіді та оформляється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

 

Приклад:

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Петренко С. П., викладач професійно-теоретичної підготовки
Білоцерківського професійного ліцею(м. Біла Церква Київської обл.)

Текст доповіді

Список літератури (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

 

Для реєстрації та участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції
просимо до 26 жовтня 2023 року пройти реєстрацію за покликанням:

https://forms.gle/nM2Xsdt3sjk3nVJY7

 

Контактні особи:

Дар’я ГОЛОВКО, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, тел. +380508170672;
Андрій ГЕРЕВЕНКО, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, тел. +380505529707.

e-mail: tnoptad@ukr.net

Фінансова основа проведення заходу: БЕЗКОШТОВНО