УЧАСТЬ БІНПО У ФОРУМІ «НАВИЧКИ МАЙБУТНЬОГО. УКРАЇНА»

13.10. 2023

  12 жовтня 2023 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України взяли участь у форумі «Навички майбутнього. Україна», який проводився на базі на базі НУ «Запорізька політехніка». Форум проводиться за підтримки Національного агентства кваліфікацій під егідою Європейського року навичок.

Науковий захід присвятили спiвпраці освiти та ринку працi в сучасних  умовах.

Мета онлайн-заходу: формування знань та компетентностей щодо методологічних підходів розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів; процедур створення і акредитації кваліфікаційних центрів; розробки освітніх програм з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, зокрема, в контексті затребуваних умінь та навичок; співпраці закладів вищої освіти з роботодавцями.

Участь у форумі взяли науково-педагогічні працівники кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін (професор Василь Ковальчук, професорка Оксана Линчак, доцентка кафедри Олена Юденкова, старші викладачі Андрій Геревенко, Марина Князєва, Ольга Лебідь, Оксана Петрушак, лаборантка кафедри Анастасія Костина); науково-педагогічні працівники кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну – старша викладачка Дар’я Головко) та кафедри педагогіки, психології та менеджменту (професорка Юлія Герасименко, доцентка Наталія Торба, лаборантка кафедри Оксана Надточій) та здобувачі освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки ОП «Педагогіка вищої школи».

Із вітальними промовами до учасників форуму звернулися Вiктор Грешта, ректор Нацiонального унiверситету «Запорiзька полiтехнiка», Юрій Баланюк, голова Національного агентства кваліфікацій, Юрій Малашко, голова Запорізької обласної державної адміністрації, Олена Жук, голова Запорізької обласної ради, Людмила Бухаріна, директорка департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Олександр Головко, президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал», Володимир Шамілов президент Запорізької торгово-промислової палати. Виступаючі зазначили, що тематика форуму зумовлена викликами, які стоять перед українською державою, ринком праці і національною системою освіти і науки. Відтак, актуальними проблемами сьогодення є: сучасні світові тренди, такі як інклюзивність, навчання протягом життя, дистанційна робота, а також глибокі економічні зміни та соціальні процеси, стрімкий розвиток науки та технологій, використання штучного інтелекту позначаються на трансформації ринку праці та, відповідно, потребах і вимогах щодо освіти і навичок фахівців. Додаткові виклики для України обумовлюються глобалізаційними процесами, воєнними діями, а також внутрішньою та зовнішньою міграцією українців.

Пленарна сесія була представлена різноплановими доповідями на вістрі сучасних досліджень: розвитку людського капіталу, цифрової трансформації, інновацій та підприємництва, співпраці та міжнародних відносин. З науковими доповідями виступили: Юрій Баланюк, голова Національного агентства кваліфікацій із науковою доповіддю: «Кваліфікаційні центри: Створення і акредитація»; Юрій Рашкевич, член Національного агентства кваліфікацій із науковою доповіддю: «Рамки кваліфікацій як інструмент гармонізації освіти», Тарас Мандзій, член Національного агентства кваліфікацій із науковою доповіддю: «Професійні кваліфікації та професійні стартапи. Порядок розроблення і затвердження професійних стартапів».

Подальшу дискусію щодо проблемних питань ринку праці підтримали: Ірина Дудник, директорка обласного центру зайнятості; Олексій Нікіфоров, керівник АТ «Мотор Січ», Роман Слободянюк, керівник ПАТ «Запоріжсталь», Ігор Кравченко, керівник ДП «Івченко-Прогрес», Кирило Красносельський, директор ТОВ «Тріада ЛТД КО» та інші.

Команда БІНПО обговорила актуальність власного наукового дослідження «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України» (0122U202007, 2022–2025 рр.), бо даний напрям є важливим інструментом для адаптації освіти та навчання до змін у сучасному світі, сприяє підвищенню конкурентоспроможності фахівців та створенню більш ефективних та інноваційних економічних та соціальних систем. Науково-педагогічні працівники БІНПО підводячи у власному колективі підсумки участі в форумі, підкреслили важливість власної науково-дослідної роботи: сучасні технологічні зміни швидко перетворюють ландшафт ринку праці, створюючи нові види робіт та вимоги до навичок, а трендвотчінг дозволяє заздалегідь передбачати ці зміни та готувати фахівців з урахуванням майбутніх потреб; зростаюча конкуренція на ринку праці вимагає від фахівців швидко адаптуватися до нових вимог та змінюваних умов, а систематичний аналіз трендів ринку праці дозволяє підготувати фахівців, які будуть конкурентоспроможними та відповідати потребам ринку. Розвиток системи навчання та підвищення кваліфікації, орієнтовані на тренди ринку праці, є проявом соціальної відповідальності і закладів освіти і ринку праці перед суспільством в цілому.

Колектив БІНПО висловлює щиру подяку за надзвичайно вдалу та ефективну  комунікацію на форумі «Навички майбутнього. Україна». Зусилля організаторів, мега-крутих спікерів та ключових стейкголдерів були спрямовані на організацію та проведення цього заходу, що сприяло його успішності та позитивному враженню в усіх учасників.