У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

30.09. 2023

  29 вересня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося перше засідання у новому 2023/2024 н.р. Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Участь у засіданні Ради з якості взяли 12 науково-педагогічних працівників БІНПО, 3 ключових стейкголдери та 2 представники Колегії студентського самоврядування.

Модерував засідання Володимир Кулішов, голова Ради з якості БІНПО, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.

Було розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2023/2024 навчальний рік.
  2. Про результати проведення процедури акредитації освітніх програм для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент у 2022/2023 н.р. План коригувальних дій.
  3. Формування переліку дисциплін вільного вибору для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент на 2023/2024 н.р.

Володимир Кулішов привітав учасників зібрання та звернув увагу на зміни в складі Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2023/2024 н.р. відповідно до наказу по БНПО «Про оновлення персонального складу Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2023/2024 н.р.» від 28.09.2023 р.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, представили членам Ради з якості проєкт плану роботи Ради на 2023/2024 н.р. Вікторія Вікторівна звернула увагу присутніх на актуальні питання, які винесені на обговорення упродовж 2023/2024 н.р. на засіданнях Ради з якості. Це формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти; особливості організації практичної підготовки здобувачів освіти в умовах воєнного стану; перспективи інтернаціоналізації освітньої діяльності здобувачів освіти; якість підготовки кваліфікаційних робіт магістрів у БІНПО; забезпеченням академічної доброчесності під час реалізації ОП; моніторинг якості освітньої діяльності у БІНПО, тощо.

Гаранти освітніх програм Володимир Кулішов (ОПП «Педагогіка вищої школи»), Наталія Торба (ОПП «Психологія») та Юлія Герасименко (ОПП «Управління навчальним закладом») представили результати проведення процедури акредитації освітніх програм для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент у 2022/2023 н.р. Окреслили план відповідних коригувальних дій. Участь в обговоренні даного питання взяли науково-педагогічні працівники БІНПО та ключові стейкголдери: Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, Ганна Кравченко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, Михайло Жук, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, Лідія Горошкова, ключовий стейкголдер, професорка кафедри екології НУ «Києво-Могилянська академія».

Наприкінці засідання гаранти освітніх програм представили до затвердження перелік дисциплін вільного вибору для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент на 2023/2024 н.р.

Щиро дякуємо членам Ради з якості, ключовим стейкголдерам та представникам студентського самоврядування за професійну комунікацію та продуктивну роботу!