У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

29.09. 2023

  28 вересня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України».

Проведення Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції присвячено Європейському тижню професійних навичок, який відбудеться  23-27 жовтня 2023 року й має своєю актуальністю та практичною спрямованістю привернути увагу до важливості професійної освіти і навчання для формування людського капіталу в Україні, а також безпосередньо до проблеми нестачі кваліфікованих кадрів для аграрного сектору, який зазнав суттєвих втрат унаслідок повномасштабної війни росії проти України.

Мета проведення заходу: обговорення сучасних організаційно-методичних засад упровадження та реалізації інноваційних технологій у професійній підготовці фахівців агропромислового комплексу для задоволення повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки в Україні.

Організатори заходу: кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

У конференції взяли участь представники вітчизняних закладів вищої,   фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти. Було зареєстровано понад 150 осіб, на пошту організаційного комітету конференції подано 70 тез доповідей. Під час роботи конференції зафіксовано понад 200 точок підключення.

З метою вшанування світлої пам’яті усіх загиблих унаслідок збройної агресії російської федерації захід розпочали з хвилини мовчання.

Розширений формат проведення інтернет-конференції дозволив урізноманітнити тематичні напрями, охопити різні сфери професійної підготовки майбутніх фахівців, ринку праці та інноваційні підходи до навчання, зокрема: традиції та інновації в підготовці фахівців агропромислового комплексу; науково-методичний супровід професійної підготовки майбутніх фахівців сфери агропромислового комплексу: виклики, тенденції, повоєнні перспективи; методика формування загальних та фахових компетентностей здобувачів закладів професійної та фахової передвищої освіти; розвиток творчості здобувачів освіти в позааудиторній роботі; інклюзивне навчання фахівців сфери агропромислового комплексу; упровадження практичних кейсів в освітні (освітньо-професійні) програми підготовки фахівців агропромислового комплексу; організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти; екологічна освіта в системі підготовки фахівців агропромислового комплексу для задоволення повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки в Україні.

Роботу конференції відкрила Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, яка привітала учасників конференції. У науковій доповіді «Новітні тенденції ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану» звернено увагу на актуальність конференції, подано порівняльні показники валового внутрішнього продукту вітчизняного аграрного сектора до війни та на даний час. Окреслено цілі Європейського року навичок 2023 та ресурси, які пропонує БІНПО закладам професійної освіти для організації ефективного освітнього процесу.

На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили: Ірина Романенко, директор з персоналу компанії «Контінентал Фармерз Груп», із науковою доповіддю: «Забезпеченість персоналом сьогодні та у майбутньому: основні виклики та пріоритети»; Олександр Пупена, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем Національного університету харчових технологій із науковою доповіддю: «Зміна культури та організації виробництва в епоху Індустрії 4.0/5.0»; Володимир Боголюбов, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, із науковою доповіддю: «Проблеми екологізації освіти в Україні»; Артем Павличенко, перший проректор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища НТУ «Дніпровська політехніка», із науковою доповіддю: «Зелена» складова в освіті 4.0»; Анатолій Литвиненко, директор ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ», кандидат сільськогосподарських наук, із науковою доповіддю: «Подолання освітніх втрат у закладах фахової передвищої освіти агротехнічного профілю: практичний досвід»; Михайло Жук, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат філософських наук, доцент, із науковою доповіддю: «Зелені технології в підготовці майбутніх фахівців для агропромислового комплексу»; Світлана Аксьонова, провідний науковий співробітник Інституту демографії і соціальних досліджень ім. Михайла Птухи НАН України, кандидатка економічних наук, із науковою доповіддю: «Демографічна реальність і перспективи»; Коваль Наталія, старший науковий співробітник лабораторії гігієни ґрунту та відходів ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ», кандидатка медичних наук, із науковою доповіддю: «Еколого-гігієнічне значення ґрунту як середовища забезпечення життєдіяльності людини у повоєнний період»; Оксана Линчак, професорка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка біологічних наук, старша наукова співробітниця, із науковою доповіддю: «Здоров’я здобувачів професійної освіти – пріоритетна умова повоєнного відновлення країни».

Підсумки пленарного засідання підвели модератори, які зазначили, що такий формат наукових дискусій надає можливість ефективно взаємодіяти підприємницьким структурам та освітянам, а сучасні глобальні виклики та інноваційні зміни вимагають від галузей економіки співпрацювати та взаємодіяти.

Далі конференція продовжила роботу у двох секціях.

Перша секція – майстер-класи та демонстраційні сесії: Михайло Жук, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, кандидат філософських наук, доцент, із майстер-класом: «Освіта через дію як тренд освіти 4.0 (можливості проблемно-ресурсного та індикативно-технологічного підходів)»; Андрій Геревенко, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, із майстер-класом: «Цифрова освіта: методика створення графічних об’єктів для оформлення освітнього контенту»; Дар’я Головко, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, з демонстраційною сесією: «Штучний інтелект у сучасній освіті: розробка інтелектуальних агентів для навчання»; Олександр Миронець, директор професійно-технічного училища № 74 (Дніпропетровська область), із демонстраційною сесією: «Сучасні освітні програми із підготовки за робочою професією (8331) Тракторист-машиніст сільського господарства виробництва категорії А1, А2, В1. Презентація тренажеру сучасного зернозбирального комбайна».

Друга секціядискусійна науково-практична панель, у ході якої взяли участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та педагогічні працівники закладів професійної освіти: Андрій Квітка, Денис Шевчук, Михайло Бендеров, Олександр Ковтун, Ольга Лебідь, Світлана Кравченко, Віктор Мажежа, Олександр Гуріненко, Євген Литвиновський, Яна Власенко, Олена Переломова.

Цікавим та професійно-зорієнтованим було обговорення питань на засіданнях секцій, що розглянули практичні аспекти підготовки кадрів та були  зорієнтовані на потреби роботодавців, умови забезпечення відповідності навчання конкретним вимогам та стандартам певної галузі.

Завдяки відкритому цифровому простору БІНПО було налагоджено ефективну наукову комунікацію. Учасники заходу прийшли до висновку, що тільки взаємодія між закладами освіти та роботодавцями сприяє встановленню партнерських стосунків та співпраці, що сприяє спільному розвитку та успіху як у сфері навчання, так і на ринку праці.

Запис пленарного засідання Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України». можна переглянути на офіційному ютуб-каналі БІНПО за покликанням: https://youtube.com/live/e7Q4YrHFDU8.