У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ OНЛАЙН-АКАДЕМІЇ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ «МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ»

28.09. 2023

  27 вересня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулось чергове засідання онлайн-академії цифрових технологій за темою: «Методика створення графічних об’єктів для оформлення освітнього контенту». Засідання відбулося у формі майстер-класу та було призначене для всіх, хто цікавиться освітою та бажає покращити візуальний аспект свого навчального матеріалу.

Мета майстер-класу полягала у взаємообміні інноваційним педагогічним досвідом з використання сучасних цифрових інструментів для поліпшення якості навчання та залучення здобувачів освіти до якісно нового освітнього процесу через цікавий та професійно оформлений освітній контент.

Спікер заходу – Андрій Геревенко, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін.

Реалізація мети майстер-класу здійснювалась через такі наскрізні лінії: надання колегам знань та засвоєння навичок у галузі цифрової графіки, сучасними методиками та інструментами для створення графічних об’єктів, які можна використовувати для оформлення освітнього контенту; збагачення методичного арсеналу педагогічних методик через можливість використання графічних об’єктів як засобу активізації освітнього процесу та покращення сприйняття матеріалу здобувачами освіти; сприяння розвитку креативності та творчого підходу до процесу навчання; підвищення загального рівня цифрової грамотності.

Учасники майстер-класу змогли не тільки ознайомитися безпосередньо з можливостями інструментів для створення графічних об’єктів, а й опанувати методики та підходи щодо розвитку креативності та дизайнерських навичок; зрозуміли механізми використання цифрових ресурсів, можливості їх адаптації до конкретних потреб та цілей навчання. Науково-педагогічні працівники отримали інструменти для залучення учнів до активного та мотивованого навчання.

У підсумку заходу всі зазначили, що навчання створенню графічних об’єктів для оформлення освітнього контенту сприятиме інноваціям в освітньому процесі та допоможе впроваджувати цифрові технології у навчання.

Науково-педагогічні працівники БІНПО щиро вдячні спікеру Андрію Геревенку за цікаву та корисну інформацію щодо ефективного використання можливостей сучасних цифрових технологій, наданні  учасникам майстер-класу необхідних знань та формування навичок створення та ефективного використання графічних об’єктів за допомогою простих програм, які допомагають  зробити навчальний матеріал більш привабливим.