ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

22.09. 2023

Шановні друзі!
Керівники, педагоги, роботодавці і ключові стейкголдери!

  

 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти запрошує Вас
28 вересня 2023 року об 11:00
до участі у Всеукраїнський науково-практичній інтернет-конференції:
«Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України».

 

Мета проведення заходу: обговорення сучасних організаційно-методичних засад упровадження та реалізації інноваційних технологій у професійній підготовці фахівців агропромислового комплексу для задоволення повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки в Україні.

Організатори заходу: кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.

Формат заходу: Усеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти, методисти обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, здобувачі освіти, роботодавці та ключові стейкголдери.

Тематичні напрями інтернет-конференції:

  1. Традиції та інновації в підготовці фахівців агропромислового комплексу.
  2. Науково-методичний супровід професійної підготовки майбутніх фахівців сфери агропромислового комплексу: виклики, тенденції, повоєнні перспективи.
  3. Методика формування загальних та фахових компетентностей здобувачів освіти закладів професійної та фахової передвищої освіти.
  4. Розвиток творчості здобувачів освіти в позааудиторній роботі закладів освіти.
  5. Інклюзивне навчання фахівців сфери агропромислового комплексу.
  6. Упровадження практичних кейсів в освітні (освітньо-професійні) програми підготовки фахівців агропромислового комплексу.
  7. Організація науково-дослідної роботи здобувачів освіти.
  8. Екологічна освіта в системі підготовки фахівців агропромислового комплексу для задоволення повоєнних потреб особистості, суспільства, економіки в Україні.