У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ СТУДІЇ КОРПОРАТИВНОГО ТИМБІЛДИНГУ

20.09. 2023

  19 вересня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулось планове засідання студії корпоративного тимбілдингу на тему: «Особливості управління розвитком у повоєнний період». Участь у засіданні взяли науково-педагогічні працівники БІНПО та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Модераторки заходу: професорки кафедри педагогіки, психології та менеджменту Лідія Горошкова та Юлія Герасименко.

Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка представила присутнім напрями реалізації Програми відновлення Європи (1947-1952 рр.), «План Маршала» після Другої світової війни, а точніше – шляхи розширення європейського сільського та промислового виробництва; стимулювання торгівлі між європейськими країнами та між Європою і рештою країн світу; відновлення валютної стабільності, бюджетного фінансування та загалом оздоровлення фінансової системи європейських країн. Також Лідія Анатоліївна представила розподіл фінансової допомоги в рамках Плану Маршала країнами-реципієнтами. Загалом, більшість грошей було витрачено на товари із США: на імпорт сировини та напівфабрикатів; на продукти харчування, корми та добрива; на транспортні засоби та обладнання й паливо. Крім безпосередньо економічних, План Маршала мав і політичні цілі: 1) однією з головних умов була повна відсутність комуністів в управлінні країни; 2) інтеграція економік країн Європи та налагодження співпраці між ними.

Історичні факти Програми відновлення Європи були представлені у контексті обговорення планів повоєнної відбудови України та тих прогнозів, що їх сьогодні робить низка міжнародних та вітчизняних аналітиків-економістів.

Продовжила марафон Юлія Герасименко, докторка економічних наук, доцентка, яка зазначила, що управління розвитком у повоєнний період є складним завданням, яке вимагає від уряду, громадянського суспільства і міжнародних партнерів спільних зусиль для відновлення і покращення ситуації в країні після конфлікту. На сьогодні виникає потреба у пошуку шляхів відновлення та забезпечення сталого розвитку територій, підвищення їх стійкості до зовнішніх загроз. При цьому варто основну увагу приділяти виявленню внутрішніх ресурсів регіонів та підвищенню ефективності місцевого самоврядування. Розвиток потребує значних фінансових ресурсів та ефективного їх використання.

Юлія Сергіївна представила два сценарії розвитку економіки: номінальний і трендовий. Якщо економіка України розвиватиметься інерційно, тобто якщо нічого не змінювати, то номінальний ВВП України зросте до 290 млрд. дол. у 2030 року.

Згідно цільового прогнозу перед Україною повинна стояти більш амбіційна мета: збільшити номінальний ВВП до 2030 року у 8 разів, до 1 трлн дол. Досягнення Україною мети дасть змогу:

  • увійти Україні в ТОП-20 країн світу за розміром номінального ВВП;
  • увійти в ТОП-50 країн світу за розміром ВВП на душу населення;
  • стати регіональним суб’єктом;
  • створити умови для зростання капіталізації українського бізнесу;
  • забезпечити рівень доходів і якості життя українців на рівні, вищому за середній показник у Європі та країнах-сусідах.

Досягнення означених показників стане можливим завдяки: інвестиціям в економіку України; детінізації економіки; зростанню продуктивності праці; розвитку нових секторів економіки.

Актуальна тема викликала жваву дискусію та низку запитань до модераторок заходу, що стосувалися відбудови освітнього вітчизняного середовища, інвестицій у освітню інфраструктуру.

Щиро дякуємо Лідії Анатоліївні та Юлії Сергіївні за цікаву та корисну інформацію, натхнення і професійну мотивацію!