У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

13.09. 2023

  12 вересня 2023 року відбулося планове засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, перше у другому півріччі 2023 року.

За звітний період (із січня 2023 року по вересень 2023 року включно) відбулось 8 засідань Вченої ради. Дія воєнного стану не вплинула на стійкість роботи Інституту та своєчасне прийняття та виконання рішень Вченої ради.

У засіданні взяли участь 15 членів Вченої ради. На Вченій раді БІНПО були присутні Дарина Головко, Світлана Масліч, Лідія Горошкова, ключові стейкголдери БІНПО.

Під час роботи Вченої ради розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Про інформаційно-ресурсне забезпечення моніторингу якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах цифровізації економіки і суспільства.
  2. Про результати Вступної кампанії у 2023 році, завдання щодо організації та забезпечення прийому вступників на 2024 рік.
  3. Про формування індивідуальної освітньої траєкторії при підготовці фахівців.
  4. Про діяльність освітнього кластеру відділу сучасних технологій виробництва за 2023 рік.
  5. Про затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів.

На початку засідання Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, підбила підсумки першого семестру 2023 року та зосередила увагу на заходах з підвищення ефективності освітнього процесу у БІНПО, налагодженні взаємодії для розвитку спільних проєктів із ключовими стейкголдерами, обміну ресурсами з іншими закладами освіти на шляху інтеграції до європейської освітньої та наукової спільноти, окреслила стратегічні завдання реформування сфери освіти відповідно до візії освіти і науки України.

Заслухавши доповіді та обговоривши нагальні питання роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, члени Вченої ради ухвалили відповідні рішення.

Під час засідання Вченої ради було розглянуто низку інших питань життєдіяльності інституту в період воєнного стану та повоєнного відновлення країни, зокрема стратегічні цілі вищої освіти відповідно до візії МОН України: заклади вищої освіти мають стати  середовищами, які забезпечують максимальні можливості для навчання та академічної кар’єри; освітньо-наукова діяльність має сприяти самореалізації всіх членів академічної спільноти; громадяни, держава та бізнес мають довіряти освітній, науковій, інноваційній діяльності закладів вищої освіти; високий статус у суспільстві і перспективи професійного розвитку мають сприяти привабливості академічної кар’єри науково-педагогічних працівників; управління в системі вищої освіти має базуватися на принципах автономії та відповідальності;

Наприкінці засідання Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради зазначила, що колектив БІНПО, незважаючи на складні умови сьогодення, успішно працює, виконує завдання, пов’язані з освітнім процесом. Особливої значущості набуває напрям діяльності БІНПО з підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О. Ця освітня діяльність сприяє тому, щоб система професійної освіти ставала більш  привабливою та престижною, а педагогічні працівники професійними та мотивованими. Під час курсів підвищення кваліфікації вибірковими компонентами освітніх програм забезпечується повноцінний розвиток лідерських, викладацьких, методичних компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!