У БІНПО ВІДБУЛИСЬ ЗАСІДАННЯ КАФЕДР

06.09. 2023

05 вересня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулись заплановані засідання кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. На засідання кафедр запрошено Вікторію Сидоренко, директорку БІНПО, докторку педагогічних наук, професорку, та зовнішніх ключових стейкголдерів від ЗП(ПТ)О.

На засіданні кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін (завідувач – Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент) розглянуто питання порядку денного:

  1. Про підготовку до Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні технології при підготовці фахівців агропромислового комплексу в умовах повоєнної розбудови України» (доцент Андрій Єрмоленко);
  2. Про дотримання принципів академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками кафедри (доцентка Олена Юденкова);
  3. Про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад та проведення відкритих занять НПП кафедри (завідувач кафедри Михайло Жук);
  4. Про затвердження науково- та навчально-методичних матеріалів (старша викладачка Світлана Шевчук);
  5. Проведення майстер-класу: «Методика створення графічних об’єктів для оформлення освітнього контенту» (старший викладач Андрій Геревенко).

Усі члени кафедри активно долучилися до обговорення питань, що розглядалися. Спільно шукали шляхи вирішення актуальних проблем: підвищення якості та оригінальності виконання підсумкових випускних робіт слухачами курсів підвищення кваліфікації БІНПО; розроблення кейсів допомоги для ЗП(ПТ)О щодо реагування на економічні, соціальні проблеми з подальшим їх представленням на відкритих інтернет-лекціях; пошук сучасних методик формування у здобувачів ЗП(ПТ)О навичок, необхідних для реалізації можливостей працевлаштування в умовах повоєнного відновлення України.

На засіданні кафедри педагогіки, психології та менеджменту (завідувач Володимир Кулішов, кандидат педагогічних наук, доцент) звернено особливу увагу на планування навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи у другому півріччі 2023 року.

Ілля Пахомов, старший викладач кафедри окреслив шляхи розвитку та вдосконалення інноваційного освітнього середовища кафедри педагогіки, психології та менеджменту, представив основні методичні розробки науково-педагогічних працівників за останні три роки. Про організацію та перспективи розвитку академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників кафедри доповіла Юлія Герасименко, професорка кафедри, докторка економічних наук, доцентка. Владислав Чертов, старший викладач кафедри та Алла Лукіянчук, доцентка кафедри, кандидатка психологічних наук, доцентка ознайомили присутніх з основними аспектами підтримки діяльності Колегії студентського самоврядування та участі студентського активу у житті БІНПО. Про організацію співпраці кафедри з ключовими стейкголдерами та замовниками освітніх послуг доповіла Наталія Торба, доцентка кафедри, кандидатка психологічних наук. Наприкінці засідання гаранти освітніх програм Володимир Кулішов (ОПП «Педагогіка вищої школи»), Наталія Торба (ОПП «Психологія») та Юлія Герасименко (ОПП «Управління навчальним закладом») представили перелік дисциплін вільного вибору для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки», 053 «Психологія», 073 «Менеджмент» на 2023/2024 н.р. Загалом, засідання кафедри педагогіки, психології та менеджменту пройшло в атмосфері конструктивної співпраці та плідних дискусій.

Засідання кафедри технології навчання, охорони праці та дизайну (завідувачка – Оксана Маслова, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка) присвячено важливим завданням подальшого розвитку та функціонування кафедри.

Питання які розглядалися під час засідання були пов’язані з організацією Всеукраїнської інтернет-конференції «Виклики та проблеми охорони праці в ЗП(ПТ)О», яка запланована на 26 жовтня 2023 року, що спрямована на створення платформи для обміну досвідом та розгляду актуальних питань охорони праці в закладах професійно-технічної освіти. Обговорили перспективи та результати роботи науково-педагогічних працівників в напрямку науково-дослідної теми кафедри «Сучасні технології навчання в системі кон’юнктурних досліджень ринку праці». Було підкреслено важливість співпраці з стейкголдерами для покращення освітніх можливостей студентів та обміну знаннями з міжнародними колегами. Затверджені зміни в індивідуальних планах роботи науково-педагогічних працівників, спрямовані на покращення якості освіти та наукових досягнень і враховують актуальні вимоги та завдання кафедри.

Усі засідання кафедр БІНПО спрямовано на покращення якості освітнього процесу та надання випереджувальних освітніх послуг.