У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

06.09. 2023

  5 вересня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 80 замовників освітніх послуг із Полтавської, Закарпатської та Донецької областей. Спікерами виступили 4 науково-педагогічних працівники, завідувачі кафедр  і структурних підрозділів БІНПО.

Андрій Єрмоленко, заступник директорка, кандидат педагогічних наук, доцент, привітав присутніх у відкритому онлайн-просторі БІНПО із символічним початком нового 2023 -2024 навчального року і завершальним етапом курсів підвищення кваліфікації. Фокусував увагу присутніх на реалізації освітньої  політики БІНПО у сфері підвищення кваліфікації, наукової та інноваційної діяльності з метою забезпечення сталого функціонування професійної освіти  в період воєнного стану. Звернув увагу, що заклад вищої освіти безперебійно виконує свою первинну функцію: створює умови для ефективної співпраці всіх зацікавлених сторін з метою реалізації права дорослої людини на безперервне навчання впродовж життя для задоволення її особистісних потреб з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку. Спікер подякував слухачам курсів підвищення кваліфікації за активну участь в різних етапах анкетування та внесенні свого внеску кожним слухачем  у розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у БІНПО.

Під час відкритої лекції спікери Андрій Єрмоленко, Володимир Кулішов та Оксана Маслова презентували модель організації освітнього процесу у БІНПО; діяльність трьох кафедр: методики  професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну.

Спікери звернули увагу на завдання кафедр, їх місію та візію за різними напрямами.

Андрій Єрмоленко, заступник директорки з навчальної роботи, презентував нову освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання». Додатково зосередив увагу на особливостях підвищення кваліфікації, а й на механізмі конкурсного відбору до магістратури у 2023 році за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував місію, візію кафедри, шляхи партнерства із закладами професійної освіти. Окрему увагу слухачів відкритої лекції привернув щодо можливостей та переваг кожної освітньої програми.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О формувати нові навички в напрямах: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібербезпеку; розвиток професійних компетентностей галузевого спрямування у сфері безпеки та охорони праці тощо.

Олена Юденкова, учена секретарка БІНПО, кандидатка педагогічних наук, зосередила увагу присутніх на проблемі організації людського капіталу. Запропонувала слухачам до обговорення питання: оцінювання професійних кваліфікацій; професійні стандарти як ключовий елемент розбудови Національної системи кваліфікацій; прогнозування потреб ринку праці у кваліфікаціях; особливості функціонування центрів кваліфікацій тощо.

Сфера освіти та науки є стратегічним ресурсом, від якого залежить добробут людей, забезпечення національних інтересів, розвиток інтелектуального потенціалу й формування людського капіталу України. Тому сьогодні, коли український народ дає героїчний відсіч російському агресору, кожен учасник освітнього процесу БІНПО долучається до розвитку професійної освіти як ключа до зусиль України та всієї Європи з реагування на економічні, кліматичні та соціальні проблеми. Ефективною працею допомагає наближати перемогу України.

Тримаймося! Ми – сильні! Ми – Україна!