У БІНПО ВІДБУЛИСЯ ФАХОВІ ІСПИТИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

28.07. 2023

Із 24 по 28 липня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України проведено фахові іспити для вступників на магістерські програми за спеціальностями 073 «Менеджмент», 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія».

Мета фахових іспитів: з’ясувати рівень теоретичних знань і практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання на освітньому ступені/рівні бакалавра, спеціаліста/магістра з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем магістра в межах ліцензованого обсягу.

Більшість абітурієнтів складали фахові іспити в очному форматі.

До складу фахових атестаційних комісій увійшли:

  • за спеціальністю 073 «Менеджмент»Юлія Герасименко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, доцентка; Лідія Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка економічних наук, професорка; Вікторія Сидоренко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка педагогічних наук, професорка.
  • за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»: Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидатка педагогічних наук; Вікторія Сидоренко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка педагогічних наук, професорка.
  • за спеціальністю 053 «Психологія»:Алла Лукіянчук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка; Олег Фурс, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат психологічних наук; Вікторія Сидоренко, професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка педагогічних наук, професорка.

21 та 24 липня під час консультацій абітурієнти мали можливість детально ознайомитися із порядком проведення фахових іспитів та критеріями оцінювання, переліком тем, у межах яких перевіряються теоретичні знання та сформовані компетентності з навчальних дисциплін.

Із 24 по 28 липня вступники на магістерські програми за спеціальністю 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління навчальним закладом»), 011 «Освітні, педагогічні науки» та 053 «Психологія» складали фахові іспити.

Під час іспиту вступники мали змогу продемонстрували рівень знань, обсяг яких визначається змістом відповідних освітньо-професійних програм. В цілому, абітурієнти успішно впоралися із поставленими завданнями, отримали позитивні оцінки.

Вітаємо наших вступників! Бажаємо шановним абітурієнтам подальших успіхів та успішного навчання у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.