У БІНПО ВІДБУЛИСЬ ІНДИВІДУАЛЬНІ УСНІ СПІВБЕСІДИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

22.07. 2023

З 18 по 22 липня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулись індивідуальні усні співбесіди з іноземної мови для вступників на магістерські програми за спеціальностями 053 Психологія, 073 Менеджмент, 011 Освітні, педагогічні науки.

Цьогоріч індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови на базі БІНПО складали 95 вступників з різних регіонів України. Формою здачі індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови абітурієнти переважно обрали очну.

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь і навичок) вступника з іноземної мови.

 Метою індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови є виявлення рівня сформованості у вступників іншомовної комунікативної компетентності.

Об’єктами оцінки є мовленнєва компетентність, а також мовні лексичні та граматичні компетентності.

Зміст співбесіди визначено Програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання осіб, які здобули ступінь «магістр» (ОКР «Спеціаліст») і вступають за ступенем вищої освіти «магістр», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від  28 березня 2019 року № 411. та наказом МОН № 276 від 15.03.2023 року «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році».

До складу фахової атестаційної комісії з іноземної мови увійшли Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент; Світлана Швидка, доцентка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка; Олена Счастлива, завідувачка навчально-методичного кабінету КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж».

Під час консультації абітурієнти були ознайомлені з процедурою та регламентом проведення співбесіди, переліком тем та обсягом граматичного матеріалу, у межах яких перевіряються правильність лексики і граматичної структури усних повідомлень, отримали вичерпні відповіді на запитання від членів комісії.

Під час індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови вступники мали можливість продемонструвати комунікативні навички з іноземної мови, рівень знання лексичного матеріалу, фонетичну грамотність та специфіку вживання граматичних структур.

Загалом, усі вступники успішно впоралися із поставленими завданнями.

Бажаємо вступникам успішно скласти майбутні фахові іспити зі спеціальності!