У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

02.07. 2023

  30 червня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося підсумкове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Участь у засіданні Ради з якості взяли 11 науково-педагогічних працівників БІНПО.

Модерував засідання Володимир Кулішов, голова Ради з якості БІНПО, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент.

До порядку денного включено питання:

  1. Забезпечення психологічної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти у БІНПО.
  2. Про стан залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності та заходи щодо її активізації.
  3. Підсумки атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 навчальному році та заходи щодо підвищення якості її результатів.
  4. Підведення підсумків роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО у 2022/2023 н.р.

Алла Лукіянчук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка, членкиня проєктної групи ОПП «Психологія», звернула увагу присутніх на визначальну роль онлайн-центру психологічної підтримки «ReVita», що функціонує у БІНПО, поповнення віртуальної рубрики сучасними матеріалами з питань психологічної та соціальної підтримки здобувачів освіти.

Олена Юденкова, вчена секретарка БІНПО, кандидатка педагогічних наук, членкиня проєктної групи ОПП «Педагогіка вищої школи», ознайомила членів Ради з якості з внутрішніми нормативно-правовими документами, що пов’язані з організацією наукової діяльності студентів у БІНПО, зокрема з «Положенням про науково-дослідну роботу студентів у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти». Олена Петрівна зазначила, що протягом 2022-2023 н.р. у БІНПО було проведено низку заходів для здобувачів вищої освіти щодо реалізації їхньої наукової діяльності.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка звернула увагу на «Положення про систему неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання у БІНПО», яке регламентує порядок визнання результатів навчання, отриманих шляхом неформальної та інформальної освіти здобувачами всіх рівнів вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти. Положення застосовується для зарахування результатів неформальної освіти за умови використання інших кредитних систем на основі здійснення експертного оцінювання й визнання навчальних досягнень, кваліфікацій здобувача шляхом автоматичного трансферу кредитів з використанням європейського трансферу та накопичення кредитів ЄKTC i Європейської системи переведення оцінок EGRACONS (Egracons Grade Conversion System).

Підсумки атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2022/2023 навчальному році представила Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО.

Члени проєктних груп ОПП «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Управління навчальним закладом» звернули увагу на проблеми, що виникли під час цьогорічної атестації здобувачів вищої освіти та запропонували заходи щодо підвищення якості її результатів. Зокрема, було запропоновано оновити орієнтовну тематику кваліфікаційних робіт, удосконалити науково-методичне забезпечення для підготовки кваліфікаційних робіт магістрів за відповідними спеціальностями.

Про підсумки роботи Ради з якості у 2022-2023 навчальному році доповіла Оксана Петрушак, секретарка Ради, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва БІНПО.

На основі всебічного обговорення питань порядку денного члени Ради з якості прийняли низку конструктивних рішень для забезпечення якості освіти та освітньої діяльності у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.

Щиро дякуємо членам Ради з якості, ключовим стейкголдерам, представникам Колегії студентського самоврядування за плідну роботу та співпрацю у 2022-2023 навчальному році!

Бажаємо продуктивної діяльності Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в новому навчальному році!