У БІНПО ПРОЙШЛИ КОРОТКОСТРОКОВІ ТЕМАТИЧНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

30.06. 2023

Із 26 по 29 червня 2023 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України пройшли короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників з  основ охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Короткострокові курси підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності в закладі професійної освіти» спрямовано на надання педагогічним працівникам необхідних знань і навичок з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі професійної освіти,  оволодіння основними засобами і методами захисту від можливих небезпек та ризиків, організацію та планування роботи з охорони праці, із пожежної безпеки тощо.

Метою курсів є підготовка педагогічних працівників до забезпечення безпечних умов у закладі освіти для  здобувачів освіти, працівників і самих себе в процесі освітньої діяльності.

Навчання за програмою курсів успішно пройшли 34 педагогічних працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з Дніпропетровської, Донецької, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської областей та м. Києва.

Освітній процес було організовано за дистанційною формою навчання із використанням хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365, інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка», Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології».

Під час навчання на курсах з основ охорони праці та безпеки життєдіяльності педагогічні працівники мали змогу  детально ознайомиться із сучасним законодавством у сфері охорони праці, із методами виявлення потенційних небезпек, безпечним плануванням і проведенням освітніх заходів, а також опанувати навички реагування на екстрені ситуації і надання першої допомоги, розслідування та аналізу нещасних випадків тощо.

Короткострокові курси підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності в закладі професійної освіти» є кроком у забезпеченні безпеки і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, усвідомленості щодо запобігання небезпечним ситуаціям та ефективного реагування на надзвичайні ситуації.

Колектив БІНПО висловлює вдячність нашим слухачам за надзвичайну увагу та активну участь у курсах з основ охорони праці. Ваша зацікавленість і зусилля демонструють відданість безпеці та дбайливому ставленню до здоров’я всіх учасників освітнього середовища. Вдячні слухачам за внутрішню мотивацію та бажання вдосконалювати свої знання і навички в галузі охорони праці.