У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

28.06. 2023

  27 червня 2023 року відбулося підсумкове засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України у першому півріччі 2023 року.

За звітний період (із січня 2023 року по червень 2023 року включно) відбулось 6 засідань Вченої ради. Дія воєнного стану не вплинула на стійкість роботи Інституту та своєчасне прийняття та виконання рішень Вченої ради.

У засіданні взяли участь 15 членів Вченої ради. На Вченій раді БІНПО були присутні Наталія Кійко та Лідія Горошкова, ключові стейкголдери БІНПО.

Під час роботи Вченої ради розглянуто такі питання порядку денного:

  1. Про забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності у БІНПО. Аналіз ефективності впровадженої системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
  2. Про аналіз роботи Інституту за І півріччя 2023 р.: освітні виклики, цільові показники, інновації і перспективи.
  3. Про ресурс кафедр в Електронній бібліотеці НАПН України: бази даних та індекси цитування.
  4. Про рейтинг науково-педагогічних працівників інституту у І півріччі 2023 р. Рейтинг кафедр. Цільові показники кафедр.
  5. Про результати моніторингу працевлаштування здобувачів освіти і випускників БІНПО.
  6. Про результати моніторингу якості освіти й освітніх послуг слухачів курсів підвищення кваліфікації за I півріччя 2023 року.
  7. Про виконання рішень Вченої ради.
  8. Про затвердження науково-(навчально)-методичних матеріалів.

На початку засідання Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, підбила підсумки проходження усіх видів практики здобувачами вищої освіти в 2022/2023 навчальному році та працевлаштування випускників в умовах воєнного стану; звернула увагу на показники захисту кваліфікаційних робіт, результати науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти та відповідної роботи зі студентами БІНПО; зауважила на моніторингових дослідженнях якості надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, діяльності кафедр інституту тощо. Директорка наголосила на необхідності активізації розвитку співробітництва із зарубіжними та вітчизняними організаціями, галузевими кластерами, поглиблення зв’язків із зовнішніми стейкголдерами.

Заслухавши доповіді та обговоривши нагальні питання роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, члени Вченої ради ухвалили відповідні рішення. Під час засідання Вченої ради було розглянуто низку інших питань життєдіяльності інституту в період воєнного стану та повоєнного відновлення країни.

Наприкінці засідання Вікторія Сидоренко, голова Вченої ради зазначила, що колектив БІНПО, незважаючи на складні умови сьогодення, успішно працює, виконує завдання, пов’язані з освітнім процесом, продовжує розвивати наукову та міжнародну діяльність закладу.

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!