У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

28.06. 2023

  27 червня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

З великим зацікавленням долучились до відкритої лекції понад 70 замовників освітніх послуг із Дніпропетровської, Донецької, Сумської областей. У якості спікерів до лекції були залучені 5 науково-педагогічних працівники, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Сидоренко директорка, докторка педагогічних наук, професорка, модерувала відкриту лекцію. Звернула увагу слухачів курсів підвищення кваліфікації на те, що в умовах воєнного стану система професійної освіти в Україні зазнає докорінних змін, спричинених низкою чинників. Відповідно до цього, система професійної освіти має бути спрямована на підготовку нової генерації кваліфікованих, компетентних і конкурентоспроможних фахівців. Команда БІНПО системно організовує освітній процес з підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехів на основі взаємодії і партнерства. Слухачам презентовано нову освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання»; удосконалює навички з розвитку професійної кар’єри, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін відповідно до інтересів, здібностей, можливостей, потреб національної економіки педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Під час відкритої лекції модератори Андрій Єрмоленко, Володимир Кулішов та Оксана Маслова презентували модель організації освітнього процесу у БІНПО, стратегії діяльності трьох кафедр: методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну. Зауважили на організаційно-педагогічних умовах роботи ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, обговорили питання щодо впливу війни на доступ здобувачів освіти до освітнього процесу, а відповідно на необхідності запровадження ефективних методів, прийомів і форм організації навчання в умовах воєнного стану.

Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук, доцент, зосередив увагу присутніх не тільки на особливостях підвищення кваліфікації, а й на механізмі конкурсного відбору до магістратури у 2023 році, перевагах вступу на навчання саме у БІНПО за ваучером від Державної служби зайнятості.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував місію, візію кафедри, шляхи партнерства із закладами професійної освіти. Окрему увагу слухачів відкритої лекції привернули виступи студентів-магістрів БІНПО, які в онлайн-форматі провели флешмоб: «Ступінь магістра в БІНПО? Чи чули ви? Ласкаво запрошуємо!», що був присвячений презентації умов навчання та нових професійних можливостей під час навчання на «другому» магістерському рівні.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О формувати нові навички у напрямах: використання цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; розвиток професійних компетентностей галузевого спрямування у сфері безпеки та охорони праці тощо.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу БІНПО, звернула увагу на місії і візії відділу, а також на результат підвищення кваліфікації -сформовані ключові та професійні компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та  плідне партнерство!

Розвивайте свою професійну кар’єру разом із БІНПО!

Працюємо щоденно задля розквіту нашої України!