У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗВІТ КАФЕДР ПРО ОСВІТНЮ, НАУКОВУ, МЕТОДИЧНУ, ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2023 РОКУ

25.06. 2023

  23 червня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся звіт кафедр про виконану освітню, методичну, наукову та організаційну діяльність за І півріччя 2023 року.

Звіт кафедр і науково-педагогічних працівників відбувся за запрошенням Вікторії Сидоренко, директорки БІНПО, докторки педагогічних наук, професорки.

Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент, презентував результати SWOT-аналізу діяльності кафедри, зазначивши при цьому, що працівники кафедри зроблять усе можливе у 2023 році задля того, аби виявлені слабкі сторони перетворити на сильні сторони та можливості для реалізації. Зосереджено увагу на аналізі кадрового потенціалу кафедри, 100 % виконанні навчального плану, проаналізовано науково-методичний супровід безперервного професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти, визначено, що мінімальний обсяг Міжнародного стажування на кожного співробітника кафедри складає не менше 90 годин. Основні наукові результати НПП кафедри за 2022 рік були оприлюднені в 71 публікації. Зокрема із них – 11 наукових статей, зокрема 5 із них у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (Web of science core collection – 1, Scopus – 4), 6 – у наукових фахових виданнях, 60 – матеріали конференцій тощо.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував звіт кафедри за І півріччя 2023 року, основні досягнення науково-педагогічних працівників у навчальній, методичній, науковій та організаційній роботі. Володимир Сергійович зазначив, що мінімальний обсяг Міжнародного стажування на кожного члена кафедри складає не менше 45 год., а основні наукові результати науково-педагогічних працівників кафедри за І півріччя 2023 року оприлюднені у 81 публікації, зокрема із них – 4 публікації в колективних монографіях, 6 статей у наукометричних виданнях (Web of Science Core Collection – 2, Scopus – 4), 18 статей у наукових фахових виданнях, 37 матеріалів конференцій тощо.  На засіданні кафедри було затверджено звіти науково-педагогічних працівників кафедри про освітню, наукову, методичну та організаційну роботу, звіт кафедри та рейтинги і цільові показники діяльності НПП кафедри у І півріччі 2023 року.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, прозвітувала про виконання навчального навантаження, виконання наукової і методичної роботи. Упродовж звітного періоду відповідно до Плану проведення наукових-методичних заходів БІНПО на 2023 рік з урахуванням Стратегії розвитку БІНПО на 2020-2025 роки, був проведений міжрегіональний науково-практичний семінар «Професійна діяльність педагога в умовах цифрового освітнього середовища» (27 квітня 2023 р.) та дискусійна панель «Марафон безпеки», яка відбувалася на ХІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2023».

На засіданні кафедр також було заслухано та затверджено звіти науково-педагогічних працівників, проаналізовано здобутки та недоліки в роботі, затверджено рейтинги науково-педагогічних працівників та загальний рейтинг кафедр за І півріччя 2023 року.