У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

21.06. 2023

  20 червня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 100 замовників освітніх послуг із Полтавської, Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської та Київської  областей. Спікерами виступили 6 науково-педагогічних працівники, завідувачі кафедр  і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Сидоренко директорка, докторка педагогічних наук, професорка, привітала присутніх у відкритому онлайн-просторі БІНПО. Звернула увагу, що заклад вищої освіти безперебійно виконує свою первинну функцію: забезпечення сприятливого й безпечного освітнього середовища, якісних освітніх послуг, надає всебічну підтримку учасникам освітнього процесу. У своєму виступі Вікторія Вікторівна наголосила на пріоритетах діяльності БІНПО в умовах воєнного стану та планах на повоєнне відновлення освіти і науки. Вікторія Вікторівна зосередила увагу слухачів та нових освітніх інструментах, що дозволяють забезпечити якість освітніх послуг: система ціннісних орієнтирів, комплексна цифрова трансформація освітньої діяльності, синергія освіти, науки і практики, євроінтеграційні аспекти. Також, директорка звернула увагу слухачів лекції на тому, що система освітньої діяльності закладу освіти є динамічною, тому тільки постійний моніторинг може забезпечити її вдосконалення. Подякувала слухачам курсів підвищення кваліфікації за активну участь в різних етапах анкетування та внесенні свого вкладу кожним слухачем  в розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у БІНПО.

Під час відкритої лекції спікери Андрій Єрмоленко, Володимир Кулішов та Оксана Маслова презентували модель організації освітнього процесу у БІНПО, діяльність трьох кафедр: методики  професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну.

Спікери звернули увагу на узгодженості завдань кафедр, їх місії та візії за різними напрямами та спрямованості на прискорення інтеграції до ЄС, зокрема на здатність закладу освіти швидко приймати рішення, необхідні для вчасного реагування на зовнішні виклики, насамперед на демографічні, економічні, соціальні й технологічні зміни.

Андрій Єрмоленко, заступник директорки з навчальної роботи, кандидат політичних наук, презентував нову освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання». Додатково зосередив увагу на особливостях підвищення кваліфікації, а й на механізмі конкурсного відбору до магістратури у 2023 році. Значну увагу свого виступу  спікер приділив підготовці за (другим) магістерським рівнем у БІНПО за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував місію, візію кафедри, шляхи партнерства із закладами професійної освіти. Окрему увагу слухачів відкритої лекції привернули виступи студентів-магістрів БІНПО, які в онлайн-форматі провели  флешмоб: «Ступінь магістра у БІНПО? Чи чули ви? Ласкаво запрошуємо!».

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О формувати нові навички в напрямах: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібербезпеку; формування професійних компетентностей галузевого спрямування у сфері безпеки та охорони праці тощо.

Сфера освіти та науки є стратегічним ресурсом, від якого залежить добробут людей, забезпечення національних інтересів, розвиток інтелектуального потенціалу й формування людського капіталу України. Тому сьогодні, коли український народ дає героїчну відсіч російському агресору, кожен учасник освітнього процесу БІНПО перебуває на освітній передовій і своєю відповідальною працею допомагає наближати перемогу України. Тримаймося! Ми – сильні! Ми – Україна!