БІНПО ВЗЯВ УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ «ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТІ: CHATGPT І БІЛЬШЕ»

15.06. 2023

  14 червня 2023 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли участь у роботі круглого столу «Використання штучного інтелекту в освіті: CHATGPT і більше».

Організаторами круглого столу виступили: Рада молодих учених при МОН України,  Офіс підтримки вченого, ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» (УкрІНТЕІ), Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Важливість проведення круглого столу обумовлена, тим, що ми є свідками революційних змін в економіці та промисловості, в основі яких технології Інтернету речей, великих даних, штучного інтелекту (ШІ), робототехніки та змішаної реальності. У науково-освітньому просторі України зростає частка досліджень і прикладів застосувань систем штучного інтелекту. Цей інтерес потребує фахового обговорення різних аспектів застосування ШІ, зокрема в освітніх середовищах.

Метою круглого столу було визначення перспективних підходів до освітніх застосувань та експертне обговорення потенційних проблем етичного та безпечного використання різних моделей ШІ.

Модератор круглого столу Володимир Камишин, кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України, директор УкрІНТЕІ.

Програма круглого столу передбачала комунікацію науковців та освітян  під час роботи панельної дискусії, а також трьох тематичних сесій, підведення підсумків та обговорення резолюції.

Учасниками панельної дискусії виступили: В’ячеслав Осадчий, Київський університет імені Бориса Грінченка; Микита Клименко, Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України; Олег Спірін, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Олександра Мандич, Рада молодих учених при МОН України, Офіс підтримки вченого; Олеся Ващук, Рада молодих учених при МОН України, Офіс підтримки вченого; Олеся Олексюк, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти; Ольга Пінчук, Інститут цифровізації освіти НАПН України; Тетяна Мазурок, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

Під час роботи круглого столу жваво обговорювалися питання: використання великих мовних моделей у вищій освіті та дослідницькій діяльності; потенціал штучного інтелекту у розвитку персонального навчального середовища; середня освіта та ШІ: виклики та перспективи; порівняльний аналіз та застосування генеративних моделей: від текстових схем ChatGPT до моделей зображень Stable Diffusion та генерації звуку; використання ChatGPT як засіб навчання програмуванню; застосування ChatGPT в освітньому процесі: позитивні та негативні аспекти; Досвід використання ChatGPT для статистичних розрахунків; штучний інтелект в реалізації адаптивного навчання: онтологія учня; штучний інтелект: невід’ємна складова освіти і науки майбутнього; вплив штучного інтелекту на розвиток soft skills та інші.

За результатами дискусії щодо пропонованих до обговорення питань, учасниками круглого столу було сформульовано такі висновки та практичні рекомендації:

І. Протягом 2023-2024 років потрібно провести низку наукових, навчальних заходів щодо різних аспектів застосування ШІ у навчанні школярів, студентів, підвищенні кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

ІІ. Важливим є проведення низки наукових досліджень, як фундаментальних, так і прикладних, щодо різних аспектів застосування платформ штучного інтелекту для освітніх цілей, зокрема: підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників щодо застосування ШІ у роботі з зі здобувачами освіти під час вивчення різних предметів; підготовка майбутніх освітян до використання ШІ у роботі зі здобувачами освіти;  використання ШІ для роботи з різними категоріями учнів з урахуванням їх освітніх потреб;  розвиток критичного та наукового мислення здобувачів освіти із застосуванням ШІ; формування іншомовної компетентності здобувачів освіти із застосування ШІ.

ІІІ.  Напрями застосування ШІ для освітніх цілей:

1) Індивідуалізація освітнього процесу. Програми ШІ можуть аналізувати рівень знань та потреби кожного окремо здобувача освіти і пропонувати персоналізовані матеріали та рекомендації. ШІ можливо застосувати для створення інтерактивних навчальних матеріалів (вправ, тестів, опитувальників);

2) Геймифікація освітнього процесу. Програми ШІ можуть бути використані для створення інтерактивних навчальних ігор. ШІ можуть функціонувати як віртуальні персонажі або гіди, які взаємодіють зі гравцями і надають пояснення та завдання;

3) Автоматизація перевірки навчальних завдань. Платформи ШІ можуть бути використані для автоматичної перевірки і оцінювання завдань здобувачів освіти. Певні програми ШІ можуть аналізувати відповіді здобувачів освіти та порівнювати їх зі зразками правильних відповідей, що сприятиме зменшенню часових витрат вчителів (викладачів);

4) Покращення освітньої комунікації та наставництва. Платформи ШІ можуть бути використані для покращення комунікації між учасниками освітнього процесу. Мовні моделі, зокрема ChatGPT, можуть виконувати роль наставника, надаючи допомогу здобувачам освіти з різних предметів. Віртуальні асистенти можуть відповідати на питання, надавати приклади, а також вирішувати завдання разом здобувачами освіти;

5) Інформаційна підтримка вчителя (викладача): Мовні моделі ШІ можуть допомагати вчителям (викладачам) генерувати ідеї для проведення уроків (лекцій, практичних занять тощо), матеріалів та завдань. ШІ можуть допомогти створити цікаві сценарії, відповіді на запитання та завдання для різних предметів.

IV. Використання ШІ у навчанні здобувачів освіти повинно бути ретельно розроблено та підтримувати баланс між технологією та людською взаємодією. Вчителі та викладачі мають відігравати важливу роль у підтримці та співпраці з учнями/студентами, а ШІ слугувати інструментом для поліпшення навчання та розвитку навичок здобувачів освіти.

Колектив БІНПО висловлює свою щиру вдячність за чудову організацію заходу, а спікерам – за плідну роботу та змістовну інформацію. Даний захід є важливим кроком для розуміння кожним освітянином, що освіта може стати способом адаптації до майбутнього і ми не зможемо ігнорувати, уникати всіх можливостей і ризиків, досягнень і зривів, які несе із собою ШІ.