У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

14.06. 2023

  13 червня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

До відкритої лекції долучились понад 100 замовників освітніх послуг із Волинської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Спікерами виступили 5 науково-педагогічних працівники, завідувачі кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Сидоренко директорка, докторка педагогічних наук, професорка, модерувала відкриту лекцію. У своїй промові Вікторія Вікторівна наголосила, що БІНПО – це освітянський форпост профтехів України, місце незламності, консолідації та непохитності. Інститут ефективно співпрацює із ЗП(ПТ)О із 17 областей України та м. Києвом. Вікторія Сидоренко окреслила стратегічні вектори розвитку БІНПО в умовах воєнного стану: забезпечення якості освітньої діяльності для навчання впродовж життя, маркетинг освітніх послуг; цифрова трансформація Інституту, подолання цифрового розриву у сфері освіти; інтернаціоналізація освіти та покращення якості міжнародного науково-дослідного співробітництва; розвиток кадрового потенціалу БІНПО.

Під час відкритої лекції спікери Андрій Єрмоленко, Володимир Кулішов та Оксана Маслова презентували модель організації освітнього процесу у БІНПО, діяльність трьох кафедр: методики  професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну. Зауважили на організаційно-педагогічних умовах роботи ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, обговорили питання щодо впливу війни на доступ здобувачів освіти до освітнього процесу, а відповідно на необхідності запровадження ефективних методів, прийомів і форм організації навчання.

Андрій Єрмоленко, заступник директорки з навчальної роботи, кандидат політичних наук, зауважив на новій освітньо-професійній програмі підвищення кваліфікації «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання». Додатково зосередив увагу на особливостях підвищення кваліфікації, а й на механізмі конкурсного відбору до магістратури у 2023 році.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував місію, візію кафедри, шляхи партнерства із закладами професійної освіти. Окрему увагу слухачів відкритої лекції привернули виступи студентів-магістрів БІНПО, які в онлайн-форматі провели  флешмоб: «Ступінь магістра у БІНПО? Чи чули ви? Ласкаво запрошуємо!».

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О формувати нові навички у напрямах: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібербезпеку; формування професійних компетентностей галузевого спрямування у сфері безпеки та охорони праці тощо.

Оксана Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва, діяльність якого передбачає науково-методичний супровід безперервного професійного розвитку педагогів в умовах неформальної та інформальної освіти та надання дорадницької, консультативної, фасилітативної допомоги, поширення кращих освітніх практик.

Формування ключових компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О є наскрізною лінією сучасної освіти у БІНПО. Вся діяльність системно спрямовується на інновації в освіті та країні, формування нового мислення у педагогічних працівників, розвиток у сфері технологій.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та  плідне партнерство.

Розвивайте свою професійну кар’єру разом з БІНПО!