ПЕРЕМОГА СТУДЕНТКИ БІНПО У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

10.06. 2023

02 червня 2023 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбулося обговорення та підведення підсумків II туру Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інноваційною діяльністю» або «Менеджмент інноваційної діяльності» освітнього ступеня «магістр».

Дипломом І ступеня нагороджено Аліну КАРАВАЄВУ, здобувачку освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент (ОП «Управління навчальним закладом») Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України. На Всеукраїнський конкурс подано дипломну роботу на тему: «Стратегічне управління розвитком закладу професійної освіти з урахуванням кон’юнктури ринку праці (на прикладі Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м.Кривого Рогу Дніпропетровської області)».

Науковий керівник: Горошкова Лідія Анатоліївна, докторка економічних наук, професорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України (Horoshkova Lidiia, D. Sc. in Economics, as. professor Professor of the Department of Pedagogy, Psychology and Management).

На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів закладів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» надійшло 44 дипломні роботи з 15 закладів вищої освіти України. Тематика представлених на конкурс дипломних робіт є актуальною та висвітлює особливості управління інноваційним розвитком підприємств, установ та організацій різних сфер діяльності, перспективні напрями інноваційного розвитку в період повоєнного відновлення України. Конкурсна комісія відзначила високий рівень наданих дипломних робіт, їх унікальність і різноплановість.

За результатами роботи конкурсною комісією було відзначено 13 дипломних робіт, з яких:

– дипломами першого ступеня – 3 дипломні роботи;

– дипломами другого ступеня – 5 дипломних робіт;

– дипломами третього ступеня – 5 дипломних робіт.

Аліна Олександрівна Караваєва у 2016 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», спеціальність – «Історія», кваліфікація – «Історик. Вчитель історії». З 2013 року працює викладачем історії у Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Із 2022 року – заступник директора з навчально-методичної роботи у Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.