У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗП(ПТ)О

07.06. 2023

  06 червня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання, викладачів та старших майстрів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

З великим зацікавленням долучились до відкритої лекції понад 125 замовників освітніх послуг із Черкаської, Харківської, Луганської, Чернігівської та Київської областей. У якості спікерів до лекції були залучені 5 науково-педагогічних працівники, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Сидоренко директорка, докторка педагогічних наук, професорк,а модерувала відкриту лекцію. Презентувала слухачам курсів підвищення кваліфікації нову освітню модель БІНПО, що базується на віртуально-мережевій, цифровій трансформації всіх напрямів діяльності: цифрове управління, цифровий маркетинг; цифрова освіта та наука; розвиток людського капіталу; створення цифрової екосистеми. Слухачам презентовано нову освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання».

Під час відкритої лекції спікери Андрій Єрмоленко, Володимир Кулішов та Оксана Маслова презентували модель організації освітнього процесу у БІНПО, стратегії діяльності трьох кафедр закладу вищої освіти: методики  професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну. Зауважили на організаційно-педагогічних умовах роботи ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, обговорили питання щодо впливу війни на доступ здобувачів освіти до освітнього процесу, а відповідно на необхідності запровадження ефективних методів, прийомів і форм організації навчання в умовах воєнного стану.

Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук, зосередив увагу присутніх не тільки на особливостях підвищення кваліфікації, а й на механізмі конкурсного відбору до магістратури у 2023 році.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував місію, візію кафедри, шляхи партнерства із закладами професійної освіти. Окрему увагу слухачів відкритої лекції привернули виступи студентів-магістрів БІНПО, які в онлайн-форматі провели  флешмоб: «Ступінь магістра в БІНПО? Чи чули ви? Ласкаво запрошуємо!», який був присвячений презентації умов навчання та нових професійних можливостей під час навчання на «другому» магістерському рівні.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації. Науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О формувати нові навички у напрямах: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; формування професійних компетентностей галузевого спрямування, у сфері безпеки та охорони праці тощо.

Формування ключових компетентностей педагогічних працівників ЗП(ПТ)О є наскрізною лінією сучасної освіти в БІНПО. Під час організації освітнього процесу значна увага змістовного матеріалу та безпосередньо діяльності зосереджена на: формуванні аналітичного мислення й інноваційності; активному навчанні та побудові власних стратегій навчання; комплексному розв’язанні проблем; формуванні критичного мислення і аналізу ситуацій; лідерстві і соціальної включеності; використанні сучасних педагогічних та виробничих технологій.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та  плідне партнерство!

Розвивайте свою професійну кар’єру разом з БІНПО!

Працюємо щоденно задля розквіту нашої України!