БІНПО ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ФОРУМІ «ДНІ ОСВІТНЬОГО ЛІДЕРСТВА»

07.06. 2023

З 1 по 3 червня 2023 р. науково-педагогічні працівники кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України взяли участь у Всеукраїнському форумі «Дні освітнього лідерства». Форум проходив на базі Національного університету «Запорізька політехніка». Участь у заході стала продовженням співпраці БІНПО з НУ «Запорізька політехніка».  

Форум проводився під егідою Європейського року навичок за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, Інституту вищої освіти та Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, ГС «Прогресильні», ГС «Українська асоціація освіти дорослих», Education USA в Україні.

Мета форуму: формування знань та компетентностей щодо адміністрування в галузі освіти на засадах лідерства, підвищення кваліфікації НПП, розбудова культури лідерства в ЗВО. Учасники досліджували  «лідерство» як відповідь на існуючі виклики системі освіти, як засіб забезпечення якості вищої освіти: лідерство освіти – лідерство для освіти – лідерство в освіті.

Завдання форуму: розвиток здатності управляти стратегічним розвитком команди в науково-педагогічній та науковій діяльності, організовувати освітній процес на основі сучасних тенденцій якості освіти, критично осмислювати проблеми в сфері освіти.

Форум відкрили: Віктор Грешта, ректор університету; Олена Жук, голова Запорізької обласної ради; Юлія Гришина, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Під час вітального слова спікери висловили свої сподівання щодо дієвості заходу та його позитивного впливу на процес розвитку освітнього та наукового середовища.

У пленарній частині форуму взяли участь: президент НАПН України Василь Кремень; заступник Міністра освіти і науки України Михайло Іван Винницький; голова Національного агентства кваліфікацій Юрій Баланюк; голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко; голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина. Під час своїх виступів спікери згадали історію становлення української вищої освіти, закликали до активних дискусій на теми прогресивної та якісної наукової діяльності, а також обговорили проблеми адаптації освіти під сучасний запит.

Під час форуму на одному майданчику працювали керівники закладів освіти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавці, гаранти освітніх програм, науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти.

Тематичні напрями та питання:

  1. Університет для лідерства: університет для розвитку лідерського потенціалу суспільства, соціальна місія та прогромадська діяльність ЗВО, life-long learning.
  2. World-Class University: конкурентоспроможність університету в контексті інтернаціоналізації, дослідницька діяльність та інтеграція до Європейського наукового простору, співпраця з партнерами та стейкголдерами, цифровізація, ренкінги університетів.

Цікаві, змістовні, важливі за значенням доповіді були зроблені на форумі, деякі з них: Тарас Фініков, президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, із доповіддю: «Феномен лідерства: формування, вплив, перешкоди»; Олена Єременко, заступниця Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, із доповіддю:  «Проблеми стратегічного планування розвитку внутрішніх систем якості в університеті»; Юрій Рашкевич, член Національного агентства кваліфікацій, із доповіддю:  «Сучасні європейські інструменти навчання впродовж життя»; Ірина Драч, директорка Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, із доповіддю: «Студентоцентрований підхід у професійній вищій освіті»  та інші.

Усі доповіді були актуальними та пізнавальними, врахували прогнози розвитку нових навичок та професій, що будуть затребуваними на ринку праці до 2030 року.

У рамках форуму проведено воркшопи і майстер-класи. Ефективна комунікація в освітньому процесі також зайняла важливе місце на форумі. Спікери поділилися стратегіями та інструментами для покращення комунікації між викладачами та студентами, адміністрацією та педагогічним колективом.

Щиро дякуємо команді Національного університету «Запорізька політехніка» за можливість долучися до сучасного заходу.