ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

03.06. 2023

 

(за тиждень пройшли курси підвищення кваліфікації
193 педагоги ЗП(ПТ)О, 7 навчальних груп)

 

 

З 29 травня по 02 червня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 193 педагогічні працівники закладів професійної освіти Рівненської та Одеської області.

Завершили організаційно-настановчий етап на курсах підвищення кваліфікації 74 слухачі (3 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» освіти (24 особи), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (50 осіб) із 12 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Рівненської області.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації пройшли «Вхідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету з’ясувати очікування замовників (споживачів) та визначити рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О. Онлайн-опитування здійснювалося за такими критеріями: якість змістового наповнення курсів підвищення кваліфікації, якість організації освітнього процесу на курсах, якість результатів підвищення кваліфікації, якість психологічного комфорту під час проходження курсів підвищення кваліфікації; навички Soft skills (неспеціалізовані, надпрофесійні, наскрізні), які важливі для якісного виконання професійних завдань і не пов’язані з конкретною професійною сферою та яких слухач хоче набути на курсах ПК; проблеми, які виникають під час підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання; форми проведення занять, найбільш оптимальні для організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Завершили підсумково-рефлексійний етап на курсах підвищення кваліфікації 119 слухачів (4 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» освіти (49 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (70 осіб) із 42 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Одеської області.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ІІІ-го (підсумково-рефлексійного) етапу пройшли «Вихідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету врахувати побажання та зауваги замовників (споживачів) та проаналізувати рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О.

Онлайн відбувся захист випускних робіт. Членами комісії були 4 професори: Вікторія Сидоренко, Олександр Самойленко, Володимир Мандрагеля, Лідія Горошкова; 3 доценти: Ірина Кучерак,  Володимир Кулішов, Олег Фурс; 4 старші викладачі: Ірина Гончарова, Андрій Геревенко, Світлана Шевчук, Ілля Пахомов; 1 викладач: В’ячеслав Чертов.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

1 червня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулась онлайн-зустріч  Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології» з педагогами професійно-технічної освіти Рівненської області.

Бажаємо нашим слухачам плідного цікавого і корисного навчання, а також запрошуємо до участі в заходах міжкурсового періоду!

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!