У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗП(ПТ)О

01.06. 2023

  30 травня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

Із великим зацікавленням долучились до відкритої лекції понад 100 учасників з Рівненської, Сумської та Одеської областей. В якості модераторів до лекції були залучені 6 науково-педагогічних працівників, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Під час відкритої лекції модератори презентували модель організації освітнього процесу у БІНПО, стратегії діяльності трьох кафедр: методики  професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну. Зауважили на організаційно-педагогічних умовах роботи ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану, обговорили питання щодо необхідності запровадження ефективних методів, прийомів та форм організації навчання в умовах воєнного стану.

Модератором відкритої лекції виступив Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук, який зосередив увагу присутніх на застосуванні інноваційних технологій реалізації змісту підвищення кваліфікації, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних технологій навчання. Андрій Борисович ознайомив слухачів  із місією і візією БІНПО, основними напрямами роботи, програмами підвищення кваліфікації. Презентував нову освітню модель БІНПО, що базується на віртуально-мережевій, цифровій трансформації всіх напрямів діяльності Інституту; стратегію розвитку БІНПО; компетентнісно орієнтовані моделі підвищення кваліфікації в період воєнного стану та інші актуальні напрями освітньої діяльності закладу вищої освіти.

У ході лекції слухачам презентована освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання».

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував кадровий склад, місію, візію кафедри, шляхи партнерства із закладами професійної освіти.

Окрему увагу слухачів відкритої лекції привернули виступи студентів-магістрів БІНПО, які в онлайн форматі провели  флешмоб: «Ступінь магістра у БІНПО? Чи чули ви? Ласкаво запрошуємо!», який був присвячений презентації умов навчання та нових професійних можливостей під час навчання на «другому» магістерському рівні. Магістратура у БІНПО – це такий формат навчання, коли студент має можливість усвідомлено вибрати цікавий для нього напрям і поглиблено займатися ним, отримуючи хорошу практику.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації на базі кафедри. Акцентувала увагу на тому, що науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О опановувати нові навички у напрямах: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; формування професійних компетентностей галузевого спрямування, у сфері безпеки й охорони праці тощо.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, презентувала основні функції підрозділу та його місію: планування, організацію, моніторинг якості й ефективності освітньої діяльності відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої освіти, професійних та/або міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, кандидатка педагогічних наук, звернула увагу на нові функції ЗП(ПТ)О в умовах військового стану та фахові компетентності сучасного майстра виробничого навчання закладу П(ПТ)О. Зауважила на змінах в нормативно-правовій базі з питань освіти та КЗпП України під час військового стану. Обговорили вимоги до застосування в освітній діяльності ЗП(ПТ)О професійних стандартів із конкретних професій, нові функції через реалізацію методології підготовки за частковими кваліфікаціями тощо.

Науково-педагогічні працівники БІНПО намагаються системно досліджувати професійні та організаційні виклики, потреби, з якими зіткнулися заклади професійної освіти та педагогічні працівники в умовах війни та  оперативно на підставі отриманої інформації оновлювати програми підвищення кваліфікації. Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та  плідне партнерство!

Розвивайте свою професійну кар’єру разом з БІНПО! Працюємо щоденно задля розквіту нашої України!