У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

28.05. 2023

  26 травня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія».

В умовах воєнного стану професія психолога є однією із найбільш затребуваних на теренах вітчизняного ринку праці, адже специфіка соціально-економічної, політичної та воєнної ситуації в країні обумовили збільшення кількості осіб, які потребують психологічної допомоги (військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи і їх родини, службовці МНС України, лікарі та інші працівники медичних закладів, які надають допомогу пораненим, тимчасово переміщені особи, вимушені мігранти тощо), що зумовило необхідність виходу за межі регіонального контексту та підготовку кваліфікованих фахівців, спроможних вирішувати широке коло психологічних проблем.

Захист кваліфікаційних робіт – це особливий етап професійної підготовки магістрів-психологів, коли здобувачі мають продемонструвати сформовані компетентності, розвинуті уміння і навички, знання спеціальних психологічних методик та підходів у контексті виконання професійних обов’язків психолога.

Цьогорічне проведення атестації відбулося в складі екзаменаційної комісії:

Ігнатович Олена Михайлівна – голова комісії, завідувачка відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, докторка психологічних наук, старша наукова співробітниця;

Лукіянчук Алла Миколаївна – заступниця голови комісії, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидатка психологічних наук, доцентка;

Кулішов Володимир Сергійович – член комісії, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент;

Фурс Олег Йосипович – член комісії, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент;

Князєва Марина Олексіївна – секретарка комісії, завідувачка навчального відділу БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України.

Магістри продемонстрували високий рівень теоретичної та практичної підготовки, уміння та компетентності, які сьогодні зумовлюють специфіку професійної діяльності психолога.

Голова комісії, Олена Михайлівна відмітила актуальність тематики кваліфікаційних робіт магістрів, що охоплює широке коло проблем сучасної психологічної науки і практики, та високий рівень захисту робіт, уміння здобувачів вести наукову дискусію та достойно захищати результати власних досліджень.

Вітаємо магістрів з успішним захистом кваліфікаційних робіт та бажаємо професійної самореалізації!

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!