ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ МІЖ БІНПО ТА SINAPSE PRINT SIMULATORS (ФРАНЦІЯ)

26.05. 2023

  20 травня 2023 року відбулося підписання міжнародної угоди про співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України та компанією Sinapse Print Simulators (провайдером навчання на симуляторах – хмарні технології).

Підготовка до підписання міжнародної угоди та її підписання здійснювалося: від БІНПО – Вікторією Сидоренко,  директоркою, докторкою педагогічних наук, професоркою, від Sinapse Print Simulators –  паном Террі Маком, головою компанії Sinapse Print Simulators.

Рамкова міжнародна угода декларує наміри співпраці та визначає основні напрями взаємодії між інститутом та технологічною компанією з впровадження машинного навчання на світовому рівні, слугує базою для реалізації конкретних напрямів освітньої та наукової співпраці. Процедура підписання міжнародної угоди БІНПО тривала понад 2 місяці: обмін ініціативними листами з зазначенням наміру встановити договірні міжнародні відносини в певних сферах діяльності; вибір форми угоди; узгодження тексту проєкту угоди між сторонами та безпосередньо підписання угоди між сторонами-партнерами. Угода набула чинності з 20 травня 2023 року терміном на 5 років.

Предмет угоди – співпраця у сфері освіти, науки та іншої діяльності для інтернаціоналізації вищої і професійної освіти, розвитку академічної мобільності. В угоді задекларовано різні види співпраці, зокрема наміри реалізовувати академічні обміни, освітні й наукові проєкти і програми, спільні наукові дослідження, проведення культурних заходів, організація семінарів і конференцій, організація міжнародних академічних обмінів (студентами, викладачами, співробітниками тощо за згодою сторін);  розробка та реалізація спільних освітніх програм;  реалізація інших спільних проєктів у сфері освіти, науки та видавничої справи, зокрема спільна участь у глобальному конкурсі World Skills Competition of Trade 11 (Технології друку); трансформація цифрової освіти на базі хмарних технологій.

У процесі розбудови міжнародної діяльності Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти продовжує формувати нові традиції і механізми, вирішувати завдання, важливі як для закладу вищої освіти, так і для всієї України. Серед них: міжнародне академічне стажування, вивчення та  акумуляція міжнародного досвіду, проведення порівняльних досліджень в сфері педагогіки, посилення міжнародної проектної, освітньої і наукової діяльності, використання механізмів розвитку міжнародної співпраці через кластерні організації, проєктування участі в  глобальних програмах (конкурсі World Skills), міжнародний трансфер технологій тощо.