НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІНИКИ БІНПО ПРОЙШЛИ МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

25.05. 2023

З 15 по 22 травня 2023 року відбулось міжнародне стажування науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України в країнах Європейського Союзу (Словаччина – Німеччина – Франція).

Міжнародне стажування організоване спільно з ключовим зовнішнім стейкголдером інституту – Кластером поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій.

У програмі міжнародного стажування взяли участь Олена Юденкова, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітраних дисциплін, кандидатка педагогічних наук, та Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну.

Завданнями стажування було: зосередити увагу європейських інституцій (бізнесу, наукових установ, неурядових організацій) на об’єднанні навколо питань відновлення якісно нової професійної освіти в Україні; провести порівняльні дослідження щодо пошуку нових шляхів і методів навчання в закладах професійної освіти.

Програма стажування передбачала:

  • офлайн-зустріч з представниками Cassovia New Industry Cluster (м. Кошице, Словаччина) – об’єднанням юридичних підприємств, які є представниками державного та приватного секторів. Основною метою діяльності означеного кластера є створення нової, заснованої на знаннях промисловості у регіоні Східної Словаччини з впливом на країну загалом і водночас на регіональну економіку. Cassovia New Industry Cluster є центром передового досвіду у галузі науки і техніки і безпосередньо опікується трансфером технологій в професійну освіту;
  • знайомство з особливостями діяльності словацької торгово-промислової палати (Тренчинська Регіональна палата, м.Братислава), а також вивчення досвіду її партнерської діяльності зі Словацьким технологічним університетом у Братиславі;
  • робочу зустріч в м. Вюрцбург з керівництвом виробничого підприємства поліграфічного профілю Koenig & Bauer (Німеччина) з метою вивчення методів цифрової трансформації сучасного виробництва, побудови моделі партнерства між виробництвом і школами професійної підготовки фахівців для галузі;
  • навчання на потужностях  Sinapse Print Simulators  (м.Париж, Франція). На сьогодні, в Україні, машинне навчання (симулятори) та віртуальні ментори в освіті та виробництві відсутні або їх мало. Під час стажування шукали відповіді на виклики та нові можливості у подоланні розриву в  сучасних навичках за допомогою Sinapse Print Simulators.

Результатом навчання стало укладення угоди про співпрацю БІНПО з Sinapse Print Simulators, у рамках якого передбачено подальшу реалізацію спільних проєктів з відновлення промислового та освітнього сектору України; спільну участь у глобальному конкурсі World Skills Competition of Trade 11 (Технології друку); трансформацію цифрової освіти на базі хмарних технологій.

Міжнародне академічне стажування дало можливість науково-педагогічним працівникам БІНПО здійснити особистісне підвищення кваліфікації в контексті глобальних трендів розвитку науки, освіти, сучасного виробництва; бути залученими до вивчення кращих світових практик; підвищити престижність української професійної та вищої освіти на ринках праці та освітніх послуг різних європейських країн; набути нових унікальних професійно-педагогічних навичок; поглибити культурний діалог; удосконалити навички володіння іноземними мовами та інше.

Нові вимоги держави до професійної освіти, суспільно-економічного розвитку до підготовки кадрів зумовлюють використання результатів професійної порівняльної педагогіки, завданням якої, передусім, є визначення переваг і недоліків підготовки фахівців працівників різних країн на основі порівняльного дослідження. Порівняльний аналіз із професійної педагогіки є необхідним засобом рентабельного підходу до модернізації системи професійної освіти в Україні. Саме на ці магістральні дослідження буде в подальшому зосереджено фокус уваги науково-педагогічних працівників БІНПО.