У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

16.05. 2023

  16 травня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

З великим зацікавленням долучились до відкритої лекції понад 150 учасників із Дніпропетровської, Житомирської, Чернігівської областей та міста Київ.

Лекцію модерувала Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка. У якості спікерів до лекції були залучені 5 науково-педагогічних працівника, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Вікторія Вікторівна зосередила увагу слухачів курсів підвищення кваліфікації на тому, що зміст програм підвищення кваліфікації зорієнтований на реалізацію принципів і моделей відкритої освіти, інтегрує основні методологічні підходи і принципи освіти дорослих, сприяє розвитку технологічної та цифрової культури, навичок освітнього самоменеджменту, інноваційного науково-методичного супроводу підготовки і підвищення кваліфікації сучасних фахівців. Директорка БІНПО професійно і в доступній для педагогів-практиків формі ознайомила замовників освітніх послуг із стратегією розвитку БІНПО; дієвою інтегративною багаторівневою педагогічною системою науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців; напрямами цифрової трансформації та особливості єдиної освітньо-цифрової екосистеми БІНПО; компетентнісно орієнтованими моделями підвищення кваліфікації фахівців у період воєнного стану та іншими актуальними напрями освітньої діяльності закладу.

Результатом підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в БІНПО є подальше вдосконалення та розвиток професійно-педагогічної компетентності шляхом опанування сучасних освітніх технологій, методик загальної та професійної педагогіки, психології, а також ознайомлення із сучасними цифровими технологіями та засобами навчання, прогресивними методами організації праці, необхідними для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників на  трьох кафедрах БІНПО: методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну.

Разом з цим, науково-педагогічні працівники БІНПО пропонують практикам закладів професійної освіти авторські курси та освітні програми, проходження яких забезпечить зростання професійно-педагогічного потенціалу.

У ході лекції слухачам була презентована освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання».

Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук, ознайомив слухачів із напрямами наукової діяльності інституту та анонсував онлайн-заходи, які будуть проведені відповідно до Плану діяльності БІНПО на 2023 рік та у рамках ХІV Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2023». Андрій Борисович ознайомив слухачів із діяльністю кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, її місією і візією, основними напрямами роботи, короткотерміновими програмами підвищення кваліфікації, системою науково-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації.

Окрему увагу було приділено особливостям вступної кампанії на «другий» магістерський рівень у 2023 році. Чітко розставлені акценти переваг навчання в БІНПО та знайомство із дорожньою картою вступника дозволить слухачам курсів визначити для себе не лише необхідну спеціальність, а й логіку вступу. Красномовним підтвердженням плюсів навчання в інституті стали відеозвернення із запрошенням будувати своє професійне майбутнє разом з родиною БІНПО від студентів та випускників закладу.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував кадровий склад, місію, візію кафедри, шляхи партнерства із закладами професійної освіти. Окрему увагу Володимир Сергійович зосередив блоку під назвою «Ступінь магістра у БІНПО? Чи чули ви?», який був присвячений опису освітніх програм та освітньої діяльності, протягом яких можна продовжувати формувати коло своїх професійних інтересів саме на «другому» магістерському рівні. Магістратура в БІНПО – це такий формат навчання, коли студент має можливість усвідомлено обрати цікавий для нього напрямок і поглиблено займатися ним, паралельно отримуючи хорошу практику. Значну увагу свого виступу модератор приділив підготовці за (другим) магістерським рівнем в БІНПО за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент. Родзинкою заходу стали емоційні виступи студентів-магістрантів про особливості навчання в БІНПО.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації на базі кафедри. Акцентувала увагу на тому, що науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О опановувати нові навички у напрямах: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; розвиток професійних компетентностей галузевого спрямування, у сфері безпеки та охорони праці тощо.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, представила основні функції підрозділу та його місію: планування, організацію, моніторинг якості та ефективності освітньої діяльності відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої освіти, професійних та/або міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та плідне партнерство!

Команда БІНПО намагається максимально враховувати потреби учасників освітнього процесу ЗП(ПТ)О, аналізує запити, які є важливими для практиків, також вивчає ризики та пропонує заходи щодо їх пом’якшення.