У БІНПО ВІДБУВСЯ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ»

16.05. 2023

15 травня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся атестаційний екзамен для здобувачів освіти групи ПС-21-11-зМ освітнього рівня «магістр» спеціальності 053 «Психологія» (заочна форма навчання).

 

Комплексний атестаційний екзамен – це надзвичайно важливий момент для магістрів, адже випускники повинні підтвердити рівень здобутих в інституті теоретичних знань, сформованих практичних умінь і навичок.

Цьогоріч проведення атестації відбулося у складі екзаменаційної комісії:

  • Ігнатович Олена Михайлівна – голова комісії, завідувачка відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Зязюна НАПН України, докторка психологічних наук,старша наукова співробітниця;
  • Лукіянчук Алла Миколаївна – заступниця голови комісії, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО», кандидатка психологічних наук, доцентка;
  • Сидоренко Вікторія Вікторівна – член комісії, директорка БІНПО ДЗВО «УМО», докторка педагогічних наук, професорка;
  • Фурс Олег Йосипович – член комісії, доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО», кандидат психологічних наук, доцент;
  • Князєва Марина Олексіївна – секретарка комісії, завідувачка навчального відділу БІНПО ДЗВО «УМО».

Під час складання атестаційного екзамену було оцінено теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати здобуті знання у професійній діяльності.
Здобувачі освіти показали високий рівень підготовки та глибокі знання з обраної спеціальності.

Вітаємо магістрів із успішною здачею іспиту, бажаємо розвитку та успіхів в професійній діяльності. Також бажаємо випускникам вдало використовувати здобуті під час навчання у БІНПО знання, сформовані вміння і навички та постійно розвиватися.