У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ОНЛАЙН-СТУДІЇ «МАРАФОН БЕЗПЕКИ»

12.05. 2023

  11 травня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулось засідання  онлайн-студії «Марафон безпеки» з теми: «Охорона праці і безпека життєдіяльності педагога ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану».

Організатори марафону – науково-педагогічні працівники кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну.

На захід були запрошені науково-педагогічні працівники, студенти та ключові стейкголдери БІНПО.

Модераторка марафону – Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, доцентка, кандидатка фізико-математичних наук.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук,  професорка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, наголосила колективу на необхідності забезпечення безпечного та здорового робочого середовища як основного принципу і права у сфері праці, а також важливості для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

Марафон спрямований на підвищення усвідомлення ризиків та загроз, що можуть виникнути під час освітнього процесу в ЗП(ПТ)О та на виробництві, а також на навчання практичним стратегіям і процедурам, що в подальшому допоможуть педагогічним працівникам забезпечити безпеку як свою, так і здобувачів освіти.

Мета марафону полягає в тому, щоб підготувати педагогічний персонал до ефективного управління ризиками, забезпечити безпеку приміщень, організувати евакуацію та першу допомогу, розуміти протоколи співпраці з правоохоронними органами та іншими зацікавленими сторонами.

Під час марафону учасники практично розглянули вимоги щодо організації безпечного робочого місця, включаючи правила експлуатації обладнання та інструментів, організацію освітлення, вентиляцію та електробезпеку; ознайомились з принципами охорони праці, включаючи ідентифікацію потенційних ризиків; отримали інструменти та методики для аналізу потенційних ризиків і загроз, що можуть виникнути під час освітнього процесу, зокрема в їх робочому середовищі. Було наголошено на важливості розвитку цифрової грамотності серед педагогічного персоналу, а також здобувачів освіти, для ефективного та безпечного використання новітніх цифрових та інноваційних технологій.

Оксана Маслова, в.о. завідуючого кафедри технологій охорони праці та дизайну, кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, представила кейс: «Безпека на робочому місці в епоху цифрової революції: нові технології та ризики». Оксана Володимирівна зазначила важливість теми безпеки на робочому місці в контексті цифрової революції та швидкого розвитку новітніх технологій, навела конкретні приклади та стратегії, які можуть бути використані для забезпечення безпеки на робочому місці, зауважила, що розуміється під цифровою революцією і як вона впливає на наші робочі місця.

Олександр Самойленко, професор кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну, доктор педагогічних наук, у своїй відеопрезентації з прикладами симуляцій «Інноваційні технології як складова зниження ризиків нещасних випадків на робочому місці» представив різноманітні інноваційні технології, які можуть бути використані для забезпечення безпеки на робочому місці, а саме: розумні системи моніторингу,  віртуальну та доповнену реальність, роботизацію та автоматизацію процесів тощо.

Світлана Швидка, доцентка кафедри, кандидатка фізико-математичних наук, доцент, у науковій доповіді «Новітні технології з охорони праці як ключовий чинник у підвищенні ефективності освітнього процесу закладів професійної освіти» акцентувала увагу на різноманітних технологіях, які допомагають покращити якість освіти і зробити освітній процес з питань охорони праці і БЖД більш ефективним.

Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій охорони праці та дизайну, у науковій доповіді «Інтеграція ризикоорієнтованого підходу до охорони праці в освітній процес у закладах професійної освіти» зазначила, що відповідно до Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні особлива увага приділяється ризикоорієнтованому підходу до питань охорони праці, що передбачає ідентифікацію, оцінку та керування ризиками на робочому місці. Модераторка пояснила важливість аналізу ризиків, розробки планів безпеки та впровадження превентивних заходів.

Учасники марафону зазначили, що безпека праці та здоров’я на робочому місці є важливими аспектами життєдіяльності кожної людини, а в освітніх закладах, зокрема в закладах професійної освіти, це питання є особливо актуальним. Для досягнення мети забезпечення безпеки на робочому місці d закладах освіти необхідна не тільки відповідна кваліфікація педагогічних кадрів, але й розробка та впровадження відповідних програм, використання новітніх технологій та ризикоорієнтованого підходу до охорони праці.

Науково-педагогічні працівники БІНПО вдячні кафедрі технологій навчання, охорони праці та дизайну за цікаві та інформативні доповіді, навчальні кейси, які допомогли розширити розуміння питань безпеки праці та використання новітніх технологій у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності.