У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

11.05. 2023

  10 травня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога П(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

З великим зацікавленням долучились до відкритої лекції понад 100 учасників із Херсонської, Миколаївської та Чернігівської областей. Модераторами відкритої лекції стали 5 науково-педагогічних працівники, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Реформування професійної освіти в Україні передбачає масштабне «перезавантаження» системи, яке супроводжуватиметься не лише модернізацією інфраструктури, а й зміною стандартів освіти та навчанням педагогів. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у БІНПО є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти. Науково-педагогічні працівники БІНПО пропонують практикам закладів професійної освіти авторські курси та освітні програми, проходження яких забезпечить зростання професійно-педагогічного потенціалу.

Результатом підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в БІНПО є подальше вдосконалення та розвиток професійно-педагогічної компетентності шляхом опанування сучасних освітніх технологій, методик загальної та професійної педагогіки, психології, а також ознайомлення із сучасними цифровими технологіями та засобами навчання, прогресивними методами організації праці, необхідними для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників на  трьох кафедрах БІНПО: методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; педагогіки, психології та менеджменту; технологій навчання, охорони праці та дизайну.

Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук, зосередив увагу присутніх на оновленні підходів до освітнього процесу відповідно до трансформаційних та євроінтеграційних процесів, інтенсивному характеру розвитку сучасних технологічних процесів. Зосередив увагу на  тому, що електронні навчальні курсив БІНПО враховують можливість адаптації отриманої інформації до роботи в реальних умовах закладів професійної освіти. Після завершення курсів слухачі будуть здатні знаходити рішення в ситуаціях, пов’язаних із професійною діяльністю та життєвими обставинами з належно сформованими ключовими і фаховими компетентностями.  Андрій Борисович ознайомив слухачів  із місією і візією БІНПО, основними напрямами роботи, програмами підвищення кваліфікації. Презентував нову освітню модель БІНПО, що базується на віртуально-мережевій, цифровій трансформації всіх напрямів діяльності Інституту; стратегією розвитку БІНПО; компетентнісно орієнтовані моделі підвищення кваліфікації в період воєнного стану та інші актуальні напрями освітньої діяльності закладу вищої освіти.

У ході лекції слухачам презентована освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає формування цілісного стратегічного бачення впровадження компетентнісного підходу до навчання на рівні закладу П(ПТ)О.

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував кадровий склад, місію, візію кафедри, шляхи партнерства із закладами професійної освіти. Окрему увагу Володимир Сергійович зосередив блоку під назвою «Ступінь магістра у БІНПО? Чи чули ви?», який був присвячений опису освітніх програм та освітньої діяльності, протягом яких можна продовжувати формувати коло своїх професійних інтересів саме на «другому» магістерському рівні. Магістратура в БІНПО – це такий формат навчання, коли студент має можливість усвідомлено обрати цікавий для нього напрямок і поглиблено займатися ним, паралельно отримуючи хорошу практику. Значну увагу свого виступу модератор приділив підготовці за (другим) магістерським рівнем в БІНПО за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент. Родзинкою заходу стали емоційні виступи студентів-магістрантів про особливості навчання в БІНПО.

Учасники відкритої лекції направляли питання до рубрики «Як впевнитися, що до БІНПО вступати варто» та зразу отримували відповіді від спікерів.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації на базі кафедри. Акцентувала увагу на тому, що науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О опановувати нові навички у напрямах: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; розвиток професійних компетентностей галузевого спрямування, у сфері безпеки та охорони праці тощо.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, представила основні функції підрозділу та його місію: планування, організацію, моніторинг якості та ефективності освітньої діяльності відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої освіти, професійних та/або міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, кандидатка педагогічних наук, звернула увагу на нові функції ЗП(ПТ)О в умовах військового стану та фахові компетентності сучасного майстра виробничого навчання закладу П(ПТ)О. Зауважила на змінах в нормативно-правовій базі з питань освіти та КЗпП України під час воєнного стану. Олена Петрівна представила нові методи та шляхи реалізації міжгалузевих зв’язків та компетентнісного потенціалу різних галузей. Наголосила, що під час курсів підвищення кваліфікації здійснюється використання різноманітних підходів і контекстів навчання для впровадження компетентнісно зорієнтованого навчання; підтримку педагогічних працівників закладів П(ПТ)О до реалізації компетентнісного підходу та розвитку ключових і професійних компетентностей у навчальному процесі.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та  плідне партнерство!

Команда БІНПО намагається максимально враховувати потреби учасників освітнього процесу ЗП(ПТ)О, аналізує запити, які є важливими для практиків, також вивчає ризики та пропонує заходи щодо їх пом’якшення.