СТАРТ КОНКУРСУ «КРАЩИЙ ВИКЛАДАЧ РОКУ БІНПО»

07.05. 2023

З метою поширення кращих практик викладання навчальних дисциплін професорсько-викладацьким складом, виявлення і поширення досвіду застосування новітніх технологій, методів і засобів навчання, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України організовано конкурс «Кращий викладач року БІНПО».

Конкурс організовується до Днів науки в Україні.

Підсумки будуть підведені 18 травня 2023 року, під час проведення ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки сучасного компетентного фахівця».