ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

05.05. 2023

 

(за тиждень пройшли курси підвищення кваліфікації 93 педагоги ЗП(ПТ)О та 26 педагогів ЗФПО, 4 навчальні групи)

 

 

З 02 травня по 05 травня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 93 педагогічні працівники закладів професійної освіти Кіровоградської області.

Завершили підсумково-рефлексійний етап на курсах підвищення кваліфікації 93 слухачі (3 навчальні групи) за категоріями: «Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної (професійно-технічної)» освіти (37 осіб), «Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (56 осіб) із 23 закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської та Полтавської областей.

Підвищення кваліфікації педагоги фахової передвищої освіти пройшли за авторською короткотерміновою варіативною програмою «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти» (має авторське право). Для науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців розроблено цифровий програмно-методичний комплекс «Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагога фахової передвищої освіти в умовах диджиталізації», що включає робочі навчальні програми спецкурсів «Менеджмент і лідерство в освіті дорослих», «Методика викладання фахових дисциплін», «Основи андрагогіки. Особливості роботи із здобувачами фахової передвищої освіти», «Інклюзія. Робота із студентами з особливими освітніми потребами», «Цифрові технології в освіті», «Мовленнєва компетентність педагога як ключова для навчання впродовж життя».

Слухачі курсів підвищення кваліфікації ІІІ-го (підсумково-рефлексійного) етапу пройшли «Вихідну анкету слухачів курсів підвищення кваліфікації», що має за мету врахувати побажання та зауваги замовників (споживачів) та проаналізувати рівень якості надання освітніх послуг на курсах підвищення кваліфікації фахівців у галузі П(ПТ)О.

Онлайн відбувся захист випускних робіт. Членами комісії були 3 професори: Олександр Самойленко, Володимир Мандрагеля, Юлія Герасименко; 3 доценти: Юрій Нечипоренко,  Олена Юденкова, Олег Фурс; 2 старші викладачі: Ірина Гончарова, Андрій Геревенко, 1 викладач: Вячеслав Чертов.

Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365 відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних груп.

Бажаємо нашим слухачам плідного цікавого та корисного навчання, а також запрошуємо до участі в заходах міжкурсового періоду!

Тримаємо наш переможний освітянський стрій!