ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ІІ-ій ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ»

03.05. 2023

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Кафедра педагогіки, психології та менеджменту

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
МОЛОДІ НАУКОВЦІ, АСПІРАНТИ, ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ!

ДО ДНІВ НАУКИ В УКРАЇНІ
Запрошуємо Вас взяти участь у

ІІ-ій ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ  
«СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ»,

 

Дата проведення: 18 травня 2023 року об 11:00.

Місце проведення: Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.

Мета конференції: обґрунтування соціальних та освітніх домінант підготовки сучасного компетентного фахівця в закладі вищої освіти, обговорення актуальних питань навчання і виховання сучасної молоді в період війни, стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді, сприяння її успішному кар’єрному старту й професійному росту. 

Формат заходу: Всеукраїнська науково-практична конференція для молодих науковців, аспірантів, здобувачів освіти

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Теоретичні і практичні засади підготовки сучасного компетентного фахівця: вітчизняний і зарубіжний досвід.
 2. Особливості підготовки конкурентоспроможного випускника ЗВО в період війни.
 3. Актуальність професії «психолог» у воєнний час.
 4. Розвиток компетентності молодих фахівців щодо прийняття ефективних управлінських рішень.
 5. Роль педагога вищої школи у формуванні національної еліти в умовах повоєнного відновлення України.
 6. Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії майбутнього фахівця.
 7. Підготовка майбутніх психологів до надання ефективної психологічної допомоги.
 8. Ефективний адміністративний менеджмент як основа функціонування сучасного підприємства, установи, організації.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для реєстрації та участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції просимо до 15 травня 2023 року:

 • пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/AYcoqvKUBRnF9KZ56
 • надіслати текст доповіді, презентаційні матеріали (за умови виступу на пленарному чи секційному засіданнях);
 • надіслати тези для розміщення в Е-збірнику матеріалів конференції.

Робота конференції передбачає проведення пленарного та секційних засідань в режимі онлайн.

Посилання для підключення до пленарного засідання:
https://us02web.zoom.us/j/89969655071?pwd=Q2U0UE9icUpUTHEyTFQrVXFOZ1dGdz09 

Ідентифікатор конференції: 899 6965 5071
Код доступу: 520858

Загальний доступ до трансляції пленарного засідання буде відкрито на ютуб-каналі БІНПО за посиланням: https://youtube.com/live/Hue7Zn2RB18

Учасникам секційних засідань конференції посилання для підключення та інструкцію буде надіслано 17 травня 2023 року.

Тези доповідей учасників будуть розміщені в Е-збірнику матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.

Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Учасники конференції, які взяли участь у конференції з доповідями або надіслали матеріали до Е-збірника, отримають сертифікат учасника та електронний збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати до 15.05.2023 на електронну адресу: pptam2021@gmail.com з приміткою: «До участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції»

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники подають українською або англійською мовами на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт Times New Roman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший рядок: Назва доповіді, вирівнювання посередині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери. Один пропущений рядок.

Другий рядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним шрифтом; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи курсивом. Вирівнювання посередині. Один пропущений рядок.

Далі – текст доповіді із посиланнями на використані джерела. Один пропущений рядок.

Список використаних джерел – подається в кінці тез та оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

 

Приклад оформлення

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

 

Петренко М.М., аспірант кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ТЕКСТ ДОПОВІДІ 

Список використаних джерел (за необхідності) 

Додатки (за необхідності)

 

Контактні особи організаційного комітету:

Кулішов Володимир Сергійович – завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, к.пед.н., доцент,
е-mail: kulishov_04@ukr.net, тел.: 099-048-01-02

Кучерак Ірина Володимирівна – доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, к. пед. н.,
е-mail: i.kucherak@gmail.com, тел.: 098-226-89-97

Пахомов Ілля Володимирович – старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту,
е-mail: pahomov.ilya@ukr.net, тел.: 099-415-80-40

Фінансова основа проведення заходу: БЕЗКОШТОВНО