У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ЗП(ПТ)О

02.05. 2023

  02 травня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась відкрита лекція «Науково-методичний супровід професійного розвитку педагога ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану» для майстрів виробничого навчання та викладачів ЗП(ПТ)О, які проходять курси підвищення кваліфікації.

Із великим зацікавленням долучились до відкритої лекції майже 100 учасників з Дніпропетровської, Кіровоградської та Одеської областей. У якості спікерів до лекції були залучені 5 науково-педагогічних працівника, завідувачів кафедр і структурних підрозділів БІНПО.

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О є їхній професійний розвиток відповідно до державної політики в галузі освіти та забезпечення якості освітніх послуг.

Модератором відкритої лекції виступив Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук, який зосередив увагу присутніх на застосуванні інноваційних технологій реалізації змісту підвищення кваліфікації, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Андрій Борисович ознайомив слухачів  із місією і візією БІНПО, основними напрямами роботи, програмами підвищення кваліфікації. Презентував нову освітню модель БІНПО, що базується на віртуально-мережевій, цифровій трансформації всіх напрямів діяльності Інституту; стратегією розвитку БІНПО; компетентнісно орієнтованими моделями підвищення кваліфікації в період воєнного стану.

У ході лекції слухачам презентована освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти «Розвиток фахової компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти в умовах інноваційних освітніх викликів», що передбачає досягнення результатів навчання у формі розвинутих та/або вдосконалених ключових, загальних та фахових компетентностей, визначених професійним стандартом «Майстер виробничого навчання».

Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, презентував кадровий склад, місію, візію кафедри, шляхи  партнерства із закладами професійної освіти. Окрему увагу у відкритій лекції Володимир Сергійович зосередив блоку під назвою «Ступінь магістра у БІНПО? Чи чули ви?», який був присвячений опису освітніх програм та освітньої діяльності на протязі  півтора корисних роки, протягом яких можна продовжувати формувати коло своїх професійних інтересів саме на «другому» магістерському рівні. Магістратура у БІНПО — це такий формат навчання, коли студент має можливість усвідомлено вибрати цікавий для нього напрямок і поглиблено займатися ним, паралельно отримуючи хорошу практику. Значну увагу свого виступу приділив підготовці за (другим) магістерським рівнем в БІНПО за спеціальностями: 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент. Родзинкою заходу стали емоційні виступи студентів-магістрантів про особливості навчання в БІНПО.

Оксана Маслова, в.о. завідувача кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидатка фізико-математичних наук, презентувала актуальні в умовах воєнного стану електронні навчальні курси, які опановують слухачі під час проходження курсів підвищення кваліфікації на базі кафедри. Акцентувала увагу на тому, що науково-педагогічні працівники кафедри допомагають педагогам ЗП(ПТ)О опановувати нові навички використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку тощо.

Марина Князєва, завідувачка навчального відділу, представила основні функції підрозділу та його місію: планування, організацію, моніторинг якості та ефективності освітньої діяльності відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої освіти, професійних та/або міжнародних стандартів, а також потреб замовників освітніх послуг.

Олена Юденкова, учений секретар БІНПО, кандидатка педагогічних наук, звернула увагу на нові функції ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану та фахові компетентності сучасного майстра виробничого навчання закладу П(ПТ)О. Зауважила на змінах в нормативно-правовій базі з питань освіти та КЗпП України під час військового стану. Окреслила вимоги до застосування в освітній діяльності ЗП(ПТ)О професійних стандартів з конкретних професій, нові функції через реалізацію методології підготовки за частковими кваліфікаціями тощо. Олена Петрівна анонсувала основні напрями підвищення кваліфікації в БІНПО: розвиток професійних компетентностей (знання методології оновлення змісту навчання, фахових методик, технологій); формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей, умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»; основи андрагогіки тощо.

Дякуємо всім учасникам відкритої лекції за ефективну комунікацію та  плідне партнерство! Працюйте за фахом і будуйте свою професійну кар’єру разом із БІНПО!