У БІНПО ВІДБУВСЯ ДИДАКТИЧНИЙ ІНТЕНСИВ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВИСТАВКИ «ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 2023»

30.04. 2023

  28 квітня 2023 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся дидактичний інтенсив «Підготовка і підвищення кваліфікації конкурентоздатних на ринку праці фахівців засобами цифрової дидактики» у рамках тридцять восьмої Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра 2023».

Організатор виставки – ВГО «Товариство «Знання» України за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Виставка є майданчиком для презентації творчих досягнень різних педагогічних колективів, новітніх інноваційно-педагогічних технологій, сучасних методик і наукових досліджень.

Дискусійну панель проводили 8 спікерів: 6 науково-педагогічних працівників кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін та технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, 2 зовнішніх ключових стейкхолдери.

Захід проведено у форматі онлайн. У дидактичному інтенсиві взяли участь понад 100 учасників, зокрема науково-педагогічні працівники, керівники, педагоги закладів професійної (професійно-технічної) освіти із Закарпатської, Львівської, Донецької, Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Кіровоградської, Одеської областей.

Заявлена тема для дидактичного інтенсиву в рамках виставки та велика кількість бажаючих педагогічних працівників долучитися у якості учасників свідчить про те, що українські освітяни не тільки адаптуються до викликів кризового стану внаслідок військових дій, соціально-економічної ситуації в державі, а й намагаються випереджувати ці процеси та йти в ногу з часом, з реформами, цифровізацією суспільсва в цілому.

Проблема підвищення кваліфікації та кар’єрного зростання педагогічних працівників ЗП(ПТ)О засобами цифрової дидактики демонструє як в цілому напрацювання Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в контексті теми НДР на 2022-2025 рр. «Трендвотчінг ринку праці в системі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців в умовах повоєнного відновлення України», так і зокрема з точки зору практики реалізації «Концепції цифровізації Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 2022-2026 роки» (https://bit.ly/3ILoBE7).

Модераторкою онлайн заходу виступила Олена Юденкова, учений секретар, доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО. Олена Петрівна звернула увагу присутніх  у своїй науковій доповіді «Дидактика в епоху цифрової трансформації: перспективи та можливі шляхи реалізації» на питання пошуку незмінного, ключового ядра класичної дидактики та незворотних змін, що пов’язані з цифровізацією суспільства, економіки, освіти. Презентувала ЗП(ПТ)О чек-лист від БІНПО щодо покрокового створення цифрового освітнього середовища.

Олег Стечкевич, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»; Google for Education Certified Trainer, тренер Академії цифрового розвитку, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, у науковій доповіді «Цифрова компетентність педагога в контексті принципів сучасної дидактики» презентував не тільки особливості застосування принципів цифрової дидактики, а й провів майстер-клас в онлайн-режимі щодо застосування в професійній діяльності та особистому житті цифрових інструментів Google.

Дар’я Головко, викладачка хімії та біології Державного навчального закладу «Білицький професійний ліцей», у доповіді «Цифрові технології у формуванні практичних та дослідницьких навичок здобувачів освіти закладів професійної освіти» розповіла про практичний педагогічний досвід створення цифрового контенту, розв’язання різнопланових проблем в навчанні з використанням цифрових технологій.

Оксана Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва БІНПО, у науковій доповіді «Методичний супровід педагога професійної освіти засобами інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» подала інформацію щодо акумулювання на цифрових платформах БІНПО кращого досвіду педагогів-практиків, які проходять курси підвищення кваліфікації в Інституті, представила широкій громадськості шляхом презентаційних відеороликів сучасний потенціал і досягнення українських профтехів.

Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, у науковій доповіді «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти на засадах цифрової дидактики» звернула увагу учасників на цифрову дидактику з точки зору трансінтегративної галузі наукового пізнання, що характеризується взаємним перенесенням певних наукових ідей і підходів з однієї сфери в іншу та їх інтеграцією. Додатково презентувала у форматі майстер-класу можливості застосування штучного інтелекту в діяльності педагогічного працівника.

Андрій Геревенко, старший викладач кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, у науковій доповіді «Упровадження віртуальної реальності в освітній процес за допомогою цифрових інструментів для організації змішаного навчання» продемонстрував можливості цифрових технологій, що дозволять інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість та якість сприйняття, розуміння та засвоєння знань у кризових умовах перебігу освітнього процесу.

Володимир Мандрагеля, професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, у науковій доповіді «Ключові компетенції працівників на європейському та вітчизняному ринках праці в умовах цифрового та зеленого транзиту» проаналізував новітні тенденції на ринку праці та освітніх послуг для прогнозування затребуваних компетентностей, навичок; здійснив акцент на результати порівняльного дослідження європейських і вітчизняних практик розвитку людського потенціалу.

Андрій Єрмоленко, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат політичних наук, доцент, у науковій доповіді «Розвиток людського капіталу у сфері професійної освіти засобами цифрової дидактики» зауважив на новітніх прогресивних технологіях, які розробляються науково-педагогічними працівниками БІНПО.

Усі учасники дидактичного інтенсиву зазначили його практичну значущість, виявили низку проблем в практичній педагогічній діяльності та визначили перспективи цифровізації освіти України в контексті завдань програми великої трансформації «Освіта 4.0: український світанок», яка була підготовлена командою МОН на основних засадах та принципах Плану відновлення України.

Науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти вдячні організаторам Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра 2023» за можливість презентувати власні наукові напрацювання, організувати науковий дискурс.

Запис дидактичного інтенсиву розміщено на офіційному ютуб-каналі БІНПО за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=kdJ–OFOL4I